บทความพระพุทธศาสนา

ยอมรับเลยว่าเขียนผิดบ่อย ๆ เพราะเหตุใด คำไทยที่มักเขียนผิด

21 กรกฎาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
คำไทยที่มักเขียนผิด เพราะเหตุใด
คำไทยที่มักเขียนผิด เพราะเหตุใด

คำที่มักเขียนผิดเนื่องจากแนวเทียบที่ผิดที่มักพบบ่อย ๆ ได้แก่

จำนงค์ (ทีถูกเขียน จำนง) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ อนงค์

ดำรงค์ (ที่ถูกเขียน ดำรง) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ เบญจรงค์

ผาสุข (ที่ถูกเขียน ผาสุก) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ สุข

สำอางค์ (ที่ถูกเขียน สำอาง) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ องค์

อนุญาติ (ที่ถูกเขียน อนุญาต) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ ญาติ

สังวรณ์ (ที่ถูกเขียน สังวร) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ อาวรณ์

เบญจเพศ (ที่ถูกเขียน เบญจเพส) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับเพศหญิงชาย

นิมิตร (ที่ถูกเขียน นิมิต) ที่เขียนผิดเพราะเทียบกับ มิตร

ที่มา : ภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบ

ยอมรับเลยว่าคำเหล่านี้เขียนผิดบ่อยมาก เพราะความสับสน นึกปนกับคำอื่น ๆ แต่ก็มีบางคำที่จำได้ง่าย ไม่เขียนผิด เช่น อนุญาต, เบญจเพส, นิมิต

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook