บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักเขียนผิด “เบญจเพส” ไม่ใช่ “เบญจเพศ”

21 กรกฎาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
คำไทยที่มักเขียนผิด "เบญจเพส” ไม่ใช่ “เบญจเพศ”
คำไทยที่มักเขียนผิด “เบญจเพส” ไม่ใช่ “เบญจเพศ”

เบญจเพส มักเขียนผิดเป็น เบญจเพศ เพราะไปเทียบกับคำว่า เพศ ในเพศหญิงชาย

เบญจเพส แปลว่า ยี่สิบห้า มักจะหมายถึงคนที่มีอายุอยู่ในช่วง 25 ปี ซึ่งมีความเชื่อในบางกลุ่มคนว่าเป็นช่วงวัยที่อาจมีเคราะห์ หรือมีเหตุสำคัญในชีวิตของตน จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่อมีอายุได้ 25 ปี

คำว่า เบญจเพส เป็นคำที่มาจากศัพท์ภาษาบาลี “ปญฺจวีส” ส่วนในภาษาสันสกฤตว่า “ปญฺจวิษฺต” (ปัญจ แปลว่า ห้า และ วีส แปลว่า ยี่สิบ) ปญฺจวีส แปลว่า ที่ยี่สิบห้า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง