บทความพระพุทธศาสนา

คาถานกเค้าแมว เมตตามหานิยม คาถาเรียกบริวารมาห้อมล้อม

21 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถานกเค้าแมว เมตตามหานิยม คาถาเรียกบริวาร
คาถานกเค้าแมว เมตตามหานิยม คาถาเรียกบริวาร

คาถานกเค้าแมว

โอม กุกะกัง กุกุกังกะ

  • ก่อนสวดทั้ง นะโม 3 จย
  • สวด 9 จบ

อานุภาพของคาถานกเค้าแมว

โบราณาจารย์ท่านกล่าวว่า เวลาที่นกเค้าแมวบินไปตรงไหนหรืออยู่ที่ไหนมักจะมีนกชนิดต่าง ๆ บินมาร้องทักแวดล้อมเป็นบริวารอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ทั้งหลายจึงได้ใช้คาถานกเค้าแมวนี้สำหรับบริกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเมตตามหานิยม เพื่อให้ศิษย์เคารพนับถือ บริวารห้อมล้อม

แม้ผู้ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็นำไปใช้สวดบริกรรมได้ ใช้สวดเรียกคนมาห้อมล้อม เหมาะกับการค้าขาย เพราะเมื่อเรียกคนมาได้แล้ว ก็สามารถทำการค้าขายได้ หรือนักร้องนักแสดงเวที สวดคาถาเพื่อเรียกคนมาดูได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง