บทความพระพุทธศาสนา

คนเป็นหนี้ สวดไว้เลย คาถาใจอ่อน คาถาเจรจาหนี้สิน

21 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาใจอ่อน
คาถาใจอ่อน

คาถาใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว
ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

คาถาใจอ่อนนี้ ท่านว่าให้ใช้ท่องก่อนที่จะเข้าพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตามที่เราต้องการทำให้เขาใจอ่อนคล้อยตามเรา จะทำให้เขาใจอ่อน ผ่อนปรนหนี้ให้เรา

คาถาใจอ่อนนี้ เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ผมแนะนำให้ใช้สวดภาวนาไว้เวลาเดินทางไปเจรจาติดต่อธุรกิจการงาน เข้าหาผู้ใหญ่ได้รับเมตตาดีนัก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง