บทความพระพุทธศาสนา

ถวายผ้าปูนั่ง – พรมปูนั่ง อานิสงส์ นั่งเป็นสุขทุกที่ ชีวิตไม่ตกต่ำ

9 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
กระโถน หนึ่งในภาชนะจำเป็นที่พระต้องใช้เวลาฉันภัตตาหาร เพื่อทิ้งเศษอาหาร หรือล้างมือ
ผ้าปูนั่ง หรือผ้า นิสีทนะ ของพระสงฆ์

ผ้าปูนั่ง หรือภาษาอย่างเป็นทางการของพระก็คือ นิสีทนะ เป็นบริขารอย่างหนึ่งของพระภิกษุ ใช้สำหรับปูรองนั่งกันเปื้อน เพื่อป้องกันเนื้อตัวไปถูกพื้นเสนาสนะและป้องกันจีวรหรือสบงเปรอะเปื้อน เพราะถ้าผิวเนื้อส่วนที่มีขนของภิกษุไปถูกเสนาสนะมีเตียงตั่งหรือเครื่องปูลาดของสงฆ์เป็นต้นโดยตรง จะทำให้ต้องอาบัติทุกกฏตามจำนวนเส้นขน

เราควรถวายผ้าปูนั่งในโอกาสใด

  • สามารถถวายผ้าปูนั่งได้ในทุกโอกาส
  • ถวายผ้าปูนั่งเป็นบริขารแก่ผู้ที่จะบวชใหม่
  • ถวายผ้าปู่นั่งเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
  • ถวายผ้าปูนั่งแก่วัดที่กำลังสร้างใหม่
  • ถวายผ้าปูนั่งในช่วงที่วัดมีกิจกรรมที่ต้องนิมนต์พระมาเป็นจำนวนมาก
  • ถวายผ้าปูนั่ง เพื่อทำบุญหวังอานิสงส์ผลบุญ
  • ถวายผ้าปูนั่งเพื่อทำบุญ สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงไม่ดี
พรมปูนั่ง
พรมปูนั่ง ถ้าแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ประจำกุฏิ หรือถวายเป็นของสงฆ์
โดยใช้ผ้านิสีทนะที่ถูกต้องตามพระวินัยของตนเองปูทับอีกทีหนึ่งก่อนที่พระจะนั่ง

คำถวายผ้าปูนั่ง หรือคำถวายผ้านิสีทนะ (พรมปูนั่งด้วย)

อิมานิ มะยัง ภันเต นิสีทะนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ นิสีทะนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าปูนั่ง (พรมปูนั่ง) พร้อมกับของบริวารทั้งหลาย เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าปูนั่ง (พรมปูนั่ง) พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์การถวายผ้าปูนั่ง เครื่องลาดเครื่องปูต่าง ๆ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าปูนั่ง ผ้าปูลาดแด่พระสงฆ์ ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งลาภยศและชื่อเสียง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะใดก็จะเป็นที่นับหน้าถือตา มีบารมีเป็นที่ยำเกรงของบริวารและคนรอบข้างมักเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ เพราะจะเป็นคนที่มีพื้นฐานความคิดอ่านดี มีความรอบคอบผู้ที่ได้รับอานิสงส์นี้จะไม่ตกต่ำ แม้เกิดมาอย่างไม่มีทรัพย์สมบัติ ก็จะสร้างขึ้นได้เองไม่ยากนัก และหนุนเรื่องการทำภาวนาจะได้ผลไว เข้าสมาธิได้ไว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง