บทความพระพุทธศาสนา

คำอธิษฐานบุญ เมื่อทำบุญ เป็นการแผ่บุญ และตั้งเป้าหมายให้ตนเอง

2 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

การทำบุญนั้น ถึงเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ย่อมเกิดบุญเช่นกัน ถ้าทำบุญอย่างถูกวิธี ซึ่งการทำบุญอย่างถูกวิธีนั้นต้องเข้ากันได้กับการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา ฉะนั้น สำหรับท่านที่ทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานใด ๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจว่าไม่ได้บุญ แต่การอธิษฐานบุญที่ผมได้นำมาฝากนี้ เป็นเหมือนการแผ่บุญหรือแจ้งข่าวบุญที่เราได้ทำนี้ ให้ทุกท่านได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวาหรือเจ้ากรรมนายเวรให้รับทราบ เพื่อที่ท่านเหล่านั้นจะได้อนุโมทนา เมื่อได้อนุโมทนาก็จะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้น บุญของเราก็จะมีกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

อธิษฐานบุญ
อธิษฐานบุญ

คำอธิษฐานบุญ ทุกอย่างที่เป็นบุญ

“ขอบุญ จาก……………….นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย เทอญ”

คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต

ด้วยบุญกุศล…

ที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญลูกนิมิตเพื่อผูกเขตสีมาในครั้งนี้

ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดยังดินแดนที่พระพุทธศาสนา

เจริญรุ่งเรือง เกิดในปฏิรูปเทส 4

เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฐิที่สนับสนุน

การสร้างบุญสร้างบารมี ไปทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านบรรลุได้โดยง่าย

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

เป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในทรัพย์

พรั่งพร้อมไปด้วยโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์

เพื่อจะได้สร้างบารมีได้โดยสะดวกง่ายดาย

ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ

จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงทุกประการเทอญ…

อธิษฐานบุญ
อธิษฐานบุญ

คำอธิษฐานทำบุญถวายปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยเหล่านี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตราบนานเท่านาน อานิสงฆ์ใดๆที่เกิดจากการกระทำครั้งนี้ หากแม้นยังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เพศชาย ได้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาทุกชาติ ๆไป และให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ทุกชาติๆไปเทอญ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง