เนื้อคู่ยังไม่มาสักที เรามีวิธีแก้กรรมในความรัก ให้พบคู่แท้

คู้รัก
คู้รัก

ความรักถึงจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวด แตทุกคนก็ย่อมต้องการความรัก ย่อมต้องการบุคคลเป็นที่รัก และต้องการเป็นที่รักของใครสักคน ใครที่มีปัญหาในเรื่องความรัก ลองทำสิ่งเหล่านี้ดู เพราะหลายข้อเป็นการทำบุญ เป็นการทำความดี ถึงแม้จะมีราคะ โมหะเข้าปะปนบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนเราครับ

แก้กรรมร้างคู่

คนบางคนยังไม่พบคู่แท้สักที ได้แต่ร้องเพลงหาคู่แท้คู่ถาวร อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรม
ครั้งเก่าก่อน ทำให้คู่รักที่เคยรักกันมาต้องเลิกกันไปโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที
หรือคุณอาจเคยพรากคู่รักของคนอื่นให้แยกจากกัน กรรมนั้นจึงส่งผล หรืออาจจะเคยยุยงให้เขาแตกแยกกัน หรือไม่ก็ขัดขวางเขามิให้เขาได้ครองคู่กัน โอ้กรรมนี้ช่างมีมากหลายที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ การแก้กรรมดวงที่ร้างคู่ลองปฏิบัติดู ตามนี้

 • ถวายเทียนคู่หรือแจกันเป็นคู่ ให้ครบ 9 วัดอย่างต่อเนื่อง
 • ถวายตามวันเกิดของตน เช่น คนเกิดวันจันทร์ ก็ไปทำบุญวันจันทร์
 • อธิษฐานจิตขอทำบุญเพื่อแก้วิบากกรรม
 • ตั้งจิตภาวนาขอพรเรื่องคู่ตามที่หวัง
 • สามารถถวายสิ่งของอื่นแก่วัดได้ แต่ควรถวายสิ่งของที่ใช่เป็นคู่
  อย่างเช่น เชิงเทียน แจกัน รองเท้า

แก้กรรมชีวิตคู่ไม่ราบรื่น

ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ เรารู้ไม่ได้ การที่ชีวิตคู่เราไม่ราบรื่นอาจจะเป็นเพราะชาติปางก่อน มีการทำบุญ ทำดีร่วมกันโดยไม่เต็มใจ แต่ก็เกิดมาเป็นคู่กันด้วยกรรมบางอย่างส่งผล แต่ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่กลับไม่ราบรื่น หรือเมื่อครั้งที่เคยเป็นคู่ครองกันนั้น ขาดความปรองดองสามัคคีต่อกัน ขาดการปรับความเข้าใจกัน จึงต้องมาพบเจอกันอีกและทะเลาะเบาะแว้งกันอีก ให้แก้กรรมโดยปฏิบัติ ดังนี้

 • ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยกัน ด้วยความเต็มใจพร้อมใจกันอย่างสม่ำเสมอ ทำเป็นประจำทุกวัน หรือตามวันเกิดของกันและกันในแต่ละสัปดาห์ แต่ต้องทำด้วยกัน
 • ทำบุญถวายสังฆทานร่วมกันสม่ำเสมอ ทุกเดือน หรือตามวันเกิดของกันและกันในแต่ละเดือน ชายเกิดวันที่ ๑ ก็ทำบุญร่วมกัน หญืงเกิดวันที่ ๒๐ ก็ทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน
 • สวดมนต์ร่วมกัน อย่างน้อยทุกวันพระ หรือทุกวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ
 • ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ เกี่ยวกับงานเลื้ยงวิวาห์ ช่วยเหลืองานแต่งงานของคู่รักคนอื่น โดยเฉพาะเพื่อนฝูง ลูกหลาน หรือออกเงินช่วยงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่ขัดสน ที่เรารู้จักกันดี ที่พวกเขารักกันจริง ต้องการสร้างครอบครัวกันจริง
 • ตั้งมั้นอยู่ในจริยธรรมอันดี คิดดี พูดดี และทำดีต่อคู่รักทุกคู่
 • ไม่นอกใจซึ่งกันและกัน
 • ไม่ทำกรรมให้กำเริบอีก คือไม่ยุยงส่งเสริมให้คนอื่นทะเลาะกัน หรือแยกจากกัน

แก้กรรมคู่ไม่สมพงษ์ดวงกัน

อย่างไรเรียกว่าคู่ที่มีดวงไม่ถูกโฉลกกัน หรือไม่สมพงษ์กัน ว่ากันตามพื้นเรือนชะตา คือคู่ที่เมื่อมาอยู่ครองคู่กันแล้ว ชีวิตมักจะมีอะไรที่ขรุขระไม่ราบรื่น มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมายให้ฟันฝ่าจนรู้สึกเหนื่อย ดำเนินชีวิตคู่อย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีความก้าวหน้าในชีวิตคู่ช้า มีความขัดสน หรือมีปัญหาอื่น ๆ ตามเข้ามา จนทำให้หาความสุขจากชีวิตคู่ที่่แท้จริงไม่ได้ คู่ที่ไม่สมพงษ์กันนี้ มีความตรงข้ามกับคู่สร้างคู่สมครับ ส่วนวิธีแก้กรรม ลองทำดังนี้

 • ร่วมกันทำบุญทำทานสม่ำเสมอ .ใช้แรงกาย แรงศรัทธาในการทำก็ได้ เช่น อาสาช่วยงานบุญที่วัด ปัดกวาด ทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำ ช่วยสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่จะทำได้ แต่ทำด้วยกัน
 • ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์เป็นประจำ
 • ไปไหว้พระ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงร่วมกัน
 • ถวายสังฆทานร่วมกันเป็นประจำ
 • ไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วยกัน
 • ร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยหอยขม โดยไปซื้อปลาที่ตลาดสดมาปล่อย หรือไถ่ชีวิตสัตว์ที่ต้องถูกจองจำหรือถูกฆ่า
 • ร่วมกันล้างบ้าน จัดบ้านใหม่ ให้สะอาด โดยเฉพาะห้องนอน ห้องพระ ห้องครัว
 • กราบไหว้อ่อนน้อมพ่อแม่ของกันและกัน ให้ความเคารพต่อญาติของกันและกัน
 • ไหว้เจ้าที่ประจำบ้าน ทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทาง แก่เทวดาที่อยู่ในบริเวณบ้าน เทวดาที่เคยเป็นญาติกัน เทวดาที่เป็นมิตรตามรักษาเรา
อธิษฐานหาคู่แท้
อธิษฐานหาคู่แท้

อธิษฐานขอให้พบหน้าคู่แท้

 • รู้จักเคารพแลฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวทีเป็นผู้อาวุโส ทำตามคำแนะนำท่าน ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็จะเป็นบุญอีกประการหนึ่ง บุญนี้จะหนุนนำให้ได้พบคู่ที่ดี มีบุตรที่ดีได้
 • ไม่ทำให้คุณพ่อ คุณแม่เดือดร้อน ปู่ย่าตายายเดือดร้อน ไม่ทำให้ท่านร้อนกายร้อนใจเพราะเรา เหตุนี้จะเป็นบุญหนุนนำให้เราได้พบคู่รักอันเป็นคู่แท้ประการหนึ่งได้
 • มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล
 • ทำบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ เหมาะแก่การต้อนรับผู้ที่จะมาใหม่ เป็นเนื้อคู่เรา
 • ทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้า ทำบุญกับบ้านคนชรา การบริจาค
 • ทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
 • ทำบุญกับมูลนิธิเพื่อนหญิง หญิงที่ถูกทำร้าย
 • การบริจาคหรือการทำบุญกับโรงพยาบาล
 • เมื่อทำบุญแล้วต้องมีการอธิษฐานบุญ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อท่านสงบนิ่งแล้วให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นผลบุญที่ได้กระทำอันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านได้ทำบุญมา และให้อธิษฐานว่า

“ขอให้ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุลของท่าน ขอให้ประสบความสุข ความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคู่ เรื่องของครอบครัวขอให้มีความสุข ขอให้ได้พบคู่แท้ดังที่ปรารถนา หากใครก็ตามที่เป็นคู่แท้ ก็ขอให้พบโดยเร็วพลัน
ขอให้ได้เรียนรู้ ขอให้อย่าได้พบกับคนที่หลอกลวง แต่ถ้าหากใครคิดจะหลอกลวง ทำร้าย ทำลายน้ำใจให้มีความรู้สึกเจ็บช้ำ จงอย่าได้กล้ำกลายเข้ามา ขอให้ห่างไกลหลีกลี้หนีไปจากบารมี หลีกลี้ไปจากเรา ขอให้มีบารมี บุญบารมีธรรมคุ้มครองเราด้วยเถิด หากใครเป็นคู่แท้แล้วไซร้ก็ขอให้จงมีโอกาสเข้ามาใกล้ ประดุจเทพอุ้มสม คือเทพหนุนนำ เทวดาชักพา ให้เกิดการพบหน้า มีจิตประภัสสรให้เกื้อหนุนกันต่อไป จากปัจจุบันถึงอนาคตด้วยเถิด สาธุ”

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง