บทความพระพุทธศาสนา

โอนเงิน…จ้างคน…อื่นตื่นขึ้นมาตักบาตรแทนตน ? ได้บุญไหม

25 กุมภาพันธ์ 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ตักบาตรออนไลน์
ตักบาตรออนไลน์

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้เห็นเพจร้านสังฆภัณฑ์แห่งหนึ่งผุดไอเดียใหม่! “รับจ้างตื่นตักบาตร” บริการสายบุญที่ไม่มีเวลา ไม่อยากตื่นเช้า แต่อยากตักบาตร พร้อมถ่ายรูป-วิดีโอรายงานผล จึงมีคำถามที่ตามมาว่า ได้บุญไหม ในเรื่องนี้ผมตอบแบบไม่ลังเลว่า ได้บุญแน่นอน ไม่ผิดหลักการทำบุญด้วย เพราะเหตุใด

  1. ผู้ประสงค์จะทำบุญตักบาตร มีเจตนาในการทำบุญ มีเจตนาที่จะตักบาตร แต่ด้วยเหตุบางอย่างที่สะดวกในการตักบาตร หรือถวายสังฆทานด้วยตนเอง เป็นต้นว่า สุขภาพไม่ดี ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนตื่นสายไม่ทันพระออกมารับบิณฑบาต อยู่ไกลในสถานที่ไม่มีพระเดินผ่านอย่างเช่นผู้ที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ จะเห็นว่าข้อนี้เริ่มเจตนาของผู้ทำบุญก่อนซึ่งเป็นเจตนาของเขาเอง เจตนานี้มันซื้อขายไม่ได้ มันยืมหรีอ copy คนอื่นมาไม่ได้ ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็น ปุพพเจตนา
  2. ผู้ฝากทำบุญมีความขวนขวายเพื่อการทำบุญ คือมีความพยาม มีการลงมือกระทำในสิ่งที่กระทำได้ เช่น โทรบอกญาติพี่น้องให้ช่วยตักบาตรให้โดยจะทำการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้ หรือหากไม่มีญาติรับอาสาแทนก็ขวนขวายหาคนอื่นที่พอจะช่วยได้จากนั้นก็ทำการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้เขา ในส่วนนี้ก็ถือว่าผู้ทำบุญได้ลงมือทำในการหาบุคคลที่จะช่วยได้ และทำการโอนเงินไปให้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ
  3. ผู้ฝากทำบุญได้ทำการสละทรัพย์ โดยการโอนเงินให้กับผู้ที่จะช่วยได้เพื่อเป็นธุระในการทำบุญตักบาตร จะเห็นว่าข้อนี้เป็นทรัพย์ของผู้ฝากทำบุญเอง สละเงินเอง จึงเป็นการทำบุญด้วยการสละทรัพย์โดยแท้แล้วเป็นภัตตาหารเพื่อตักบาตรพระสงฆ์
  4. ผู้ฝากทำบุญมีจิตยินดีในการทำ ในขณะที่ได้ฝากทำ ในขณะที่ได้ชมถ่ายทอดสดการตักบาตรผ่านโปรแกรมวิดีโอต่าง ๆ (ในกรณีที่ผู้ฝากทำบุญอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาทำบุญตักบาตรได้ แต่มีเวลาดูในไลฟ์สด) ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็น มุญจนเจตนา
  5. ผู้ฝากทำบุญจิตยินดีอนุโมทนาบุญเมื่อได้ชมคลิปวิดีโอที่ผู้รับจ้างตักบาตรถ่ายให้ชมหลังจากตื่นนอนแล้ว ข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็น อปรเจตนา
  6. ผู้ฝากทำบุญตักบาตรถือได้ว่าเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาตักบาตรด้วยตนเอง หรือหากถึงเวลานั้นจริง ๆ แล้ว ตนเองอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ หรือไม่งั้นความศรัทธาในการทำบุญอาจจะเสื่อมถอยลงเป็นเหตุให้พลาดโอกาสในการทำบุญ
  7. การฝากทำบุญ การใช้ให้คนอื่นทำบุญ การจ้างทำบุญ ได้บุญแน่นอน เกิดบุญเช่นกัน แต่จะได้มากน้อยแค่ไหน ข้อนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายการ การทำเช่นนี้ได้บุญแน่นอน เสกเช่นการทำบาป ฝากคนอื่นทำ จ้างคนอื่นทำ สั่งคนอื่นทำ ก็เป็นบาปเช่นกัน แต่จะมีโทษมากหรือน้อยก็อีกประการหนึ่ง
  8. การฝากคนอื่นทำบุญตักบาตรจึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ลงมือตักบาตรด้วยตนเอง ซึ่งบางคนได้แต่คิดแต่ชีวิตมันสั้นนักในที่สุดโอกาสในการได้ทำบุญ แต่การมอบทรัพย์ให้คนอื่นได้ทำบุญถือว่าได้บุญในขณะที่ได้สละออกไปแล้ว (เป็นทานมัย)

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook