บทความพระพุทธศาสนา

ท้าวเวสสุวรรณ งามยิ่งนัก ไม่ทราบที่ แต่เรารู้จักท่านดี

12 มกราคม 2021 | เครื่องราง
ท้าวเวสสุวรรณ งามยิ่งนัก ไม่ทราบที่ แต่เรารู้จักท่านดี

ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ ดูดีน่าเกรงขาม ทรงเครื่องอย่างสวยงาม น่าเลื่อมใสศรัทธา น่าบูชาเสริมบารมี หนุนวาสนานำโชค แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์อย่างนี้สร้างที่สำนักใด เกจิใดเป็นผู้อธิษฐาน แต่เรารู้จักท่านดี เรารู้จักท่านท้าวเวสสุวรรณ หากใครไม่รู้จักท้าวเวสสุวรรณ อ่านข้างล่างนี้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ง่าย ๆ

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2545

ท้าวเวสสุวรรณ เครื่องรางที่ผมเชื่อว่าใครสร้างก็ศักดิ์สิทธิ์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ บันดาลทรัพย์ ขยับให้พ้นยาจก

เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยันต์จักรนารายณ์กันภัย สมปรารถนา รุ่นบูรณะอุโบสถ

ท้าวเวสสุวรรณ หล่อโบราณ สวยงาม น่าจะสายวัดสุทัศน์

ท้าวเวสสุวรรณ ข้างล่างมีโค้ด ดี มีที่ มีพิธีแน่นอน