บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ง่าย ๆ

22 สิงหาคม 2020 | คาถา, เครื่องราง
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ง่าย ๆ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • จุดธูป 9 ดอก สักการะท้าวเวสสุวรรณ
  • ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • ตั้งนะโม 3 จบ
  • ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  • ระลึกถึงคุณบิดามารดา และครูอาจารย์ทั้งหลาย
  • แล้วจึงท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คำแนะนำ

ท่านควรมีรูปหล่อ ผ้ายันต์ เครื่องรางท้าวเวสสุวรรณไว้สักการะบูชาด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแห่งการบูชาท้าวเวสสุวรรณ