บทความพระพุทธศาสนา

คำเวรข้าว (อีสาน) คำกล่าวเวรพาข้าวอุทิศให้กับผู้ที่ตาย

12 ธันวาคม 2020 | คาถา
เครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้
คำเวรข้าว (อีสาน)

คำเวรข้าว (อีสาน)

อิมัสมิง ฐาเน อิมานิ ภิกขานิ สะสูปะพะยัญชะนานิ สะอุทะกานิ สัพพะคิลานะเภสัชชะนานิ
สะจิตตะ (ปุริสะ = ชาย, อิตถี = หญิง)….มะระณานิ สัพพะโภชะนะอาหารานิ นิยยาเทมิ