บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แคล้วคลาด ปลอดภัย

1 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แคล้วคลาด ปลอดภัย
คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแคล้วคลาด

พุทโธกันจะ กันจะพุทโธ อากาเสจะ ทีปังกะโร มิ ประสิทธิเม

อานุภาพคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแคล้วคลาด ป้องกันฟ้าผ่า แคล้วคลาด กันภัย เดินทางไปกลับปลอดภัย

คาถานี้ เป็นคาถาที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า ได้มานิมิตไว้ให้หลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ เป็นศิษย์รุ่นพี่หลวงพ่อกวย

Cr.SaRaN WiKi