บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระสุกระสานกำบัง เป็นคาถาแคล้วคลาด คงกระพัน

14 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาขุนแผนออกทัพ คาถาคงกระพันชาตรี มีพลังดุจช้างสาร
คาถาพระสุกระสานกำบัง เป็นคาถาแคล้วคลาด คงกระพัน

คาถาพระสุกระสานกำบัง

  • โอม กูจะปังหรัง ซัดลงเป็นกรัง เป็นหินศินลาแลง มันขื่อมันแข็ง คือแข็งมนต์กูเรียนมาวัดประตูทราย โอม สิทธิสิ่วตอกเพชรพอกธรณี เพชรบัดสี โอม สิทธิสิ่วตอก ฯ
  • มนต์บทนี้ ดีทางคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดกำบัง ใช้รณรงค์การศึกสงครามดีนักแล