บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจหิน คาถาหมัดหนักปานหิน คาถาชกมวย

14 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาหัวใจหิน คาถาหมัดหนักปานหิน คาถาชกมวย

คาถาหัวใจหิน

  • วิหิหะ ฯ
  • มนต์บทนี้ ใช้เขียนใส่หน้าหมัดก็ได้ โดนเราชกทีเดียวเจ็บปานหินกระแทกแล
  • ใช้เป็นคาถาภาวนาก่อนชกมวย หรือเข้าหาคู่ต่อสู้ก็ได้