บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจร้อยแปดพระคาถา คาถาหัวใจ 108 พระคาถา

29 สิงหาคม 2020 | คาถา
หนังสือเก่า คัมภีร์ สมุดข่อย ใบลาน
หนังสือเก่า คัมภีร์ สมุดข่อย ใบลาน

คาถาหัวใจร้อยแปดพระคาถา

มาสะปะนิทุมะสะสะมะ ทุสะมะนิ.

  • มนต์บทนี้ ให้นำด้ายพรหมจารีย์ถักเป็นแหวนพิรอดใส่นิ้วชี้
  • เสกด้วยคาถาหัวใจร้อยแปดพระคาถานี้ ๔ คาบ ชี้ไปที่ปืนแตกแล
  • เสก ๑๑ คาบ ใส่ไว้คนทำอันตรายมิได้แล