บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพระสรัสวดี คาถาหัวใจพระสุรัสวดี คาถาเสกข้าวกินมีปัญญา

29 สิงหาคม 2020 | คาถา
พระสุรัสวดี
พระสุรัสวดี

คาถาหัวใจสุรัสวดี

นะโมหุม พุทธาหุม

นะโมหัง พุทธะมาหุง

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกข้าวกิน ๓ ปั้นทุกวันมีปัญญามากแล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง