บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระผงเทวดาประจำกาย ครูบา ไต๋อ๋อง สุธัมโม วัดดอยกู่ไก่แก้ว พะเยา

3 พฤษภาคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาบูชาพระผงเทวดาประจำ

นะโม เม สัพพะเทวานัง สุริยัน จันโท จะ ปะมุญจะถะ วุโธ ลาภัง
ภะวิสสะติ ชีโว โสโร ราหุ เกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง สุกะโร จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ สัพพะทา สัพเพเทวานัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.

วิธีบูชาพระผงเทวดาประจำ

สำหรับผู้ที่มีพระผงเทวดาประจำกาย พระครูบาเจ้าไต้อ๋อง วัดดอยกู่ไก่แก้ว อ.จุน จ.พะเยา ให้ทำการ บูชาดังนี้

  • ก่อนขึ้นคอบูชาให้จุดธูป 16 ดอก
  • สวดบูชาพระผงเทวดาประจำ
  • อัญเชิญเทวดาที่คุ้มครองประจำกายของตนโดยกล่าว ดังนี้ “ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญคุณพระเทวดาที่คอยคุ้มครองลิขิตดวงชะตาให้กับข้าพเจ้าแม้นท่านจะอยู่แห่งหนที่ใดก็ตาม เมื่อท่านรับรู้จงมาสถิตย์ในองค์พระผงเทวดาประจำกายนี้ด้วยเถิด”
  • อธิษฐานขอตามความปรารถนา