บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ (คงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย)

29 สิงหาคม 2020 | คาถา
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

อิอีอึอะ นะโมพุทธายะ มะอะอุอึ.

  • มนต์บทนี้ใช้ภาวนาเป็นคงกระพันนักแล
  • สวดทุกเช้าค่ำภัยอันตรายทำเราไม่ได้เลย
  • แม้นเข้าศึกสงครามปืนผาหน้าไม้มีดหอกดาบไม่ระคายแก่เราเลย
  • ให้นึกพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์เป็นสำคัญ