บทความพระพุทธศาสนา

คาถา หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก สวดแล้วเป็นศิษย์หลวงพ่อรวย

10 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถา หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก สวดแล้วเป็นศิษย์หลวงพ่อรวย

คาถา หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

สัมพุทธะชิตา จะ สัจจานิ เก รัสสะ พระพุทธะชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม
มะหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม

  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถีงหลวงพ่อรวย
  • ระลึกถึงคุณบิดามารดา บุญกุศลที่เคย
  • สวดคาถา หลวงพ่อรวย

ข้อควรปฏิบัติสั้น ๆ ในการสวดคาถาให้ได้ผล

  • มีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องตั้ง นะโม และอย่าง ตั้ง นะโม แต่ปาก ต้องมีความนอบน้อมด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • ระลึกบุญบารมีของหลวงพ่อรวยให้มั่น มีความศรัทธาในการสวดคาถาจริง ๆ
  • หมั่นทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิบ่อย ๆ ทุกวัน
  • รักษาวจีให้มั่นคง เป็นคนมีสัจจะ รักษาคำพูด ไม่พูดคำหยาบ ไม่โกหก ไม่ด่าบุพพการี