บทความพระพุทธศาสนา

ตำนานพระมาลัย ผู้ท่องเที่ยวนรกสวรรค์ สู่การเทศนาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจกฎแห่งกรรม

1 ตุลาคม 2020 | ตำนาน
พระบูชาเก่า เล่ากันว่า น่าจะเป็นพระสาวก หรือ พระมาลัย
ตำนานพระมาลัย พระสาวกของพระพุทธเจ้า สู่การเทศนาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจกฎแห่งกรรม

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ เพียงแต่ใครจะพบทั้ง 4 อย่างเหล่านี้ก่อนกัน หากคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม และปฏิบัติตัวตามหลักพระพุทธศาสนา คงได้ยินตำนานของพระมาลัย ที่คอยโปรดสัตว์ เพื่อแสดงธรรม และเทศนาสอนมนุษย์ให้เข้าใจหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จนถึงปัจจุบันหลักคำสอนของพระมาลัยได้กลายเป็นหนังสือเทศน์ เพื่อช่วยให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจหลักธรรมะ เราจึงนำตำนานของพระมาลัย มาบอกกัน

หนึ่งในพระสาวกของพระพุทธเจ้า

พระมาลัย คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ชอบไปแสดงหลักธรรมคำสอน และโปรดสัตว์นรกที่โดนกรรมของตัวเอง เพื่อช่วยเหลือให้พ้นจากความเป็นทุกข์ ในส่วนของพระมาลัยมีการจำวัดอยู่ในเมืองกบินพัตร์ ในสมัยพระพุทธเจ้า ตำนานของเรื่องพระมาลัย มีการปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ปรมัตถโชติกา ฏีกามาลัย เทวสูตร โดยพระอรรถกถาจารย์ ผู้จรนาคัมภีร์ปรมัตถโชติกา ได้แสดงเจตจำนงในการประพันธ์ตำนานของพระมาลัยไว้ 2 ข้อ ดังนี้

  1. ต้องการบูชาคุณพระรัตนตรัย
  2. เกิดจากความมีเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ จึงได้แต่งนิทานเรื่องพระมาลัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลาย

พระผู้มาโปรดของชาวบ้าน

ตามตำนานของพระมาลัย ถือเป็นพระเถระองค์สำคัญ และเป็นหนึ่งในองค์ที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน มักจะเผยแพร่หลักธรรมคำสอน จนได้รับการกล่าวขานของชาวบ้านว่าเป็น พระผู้มาโปรด และคอยช่วยเหลือให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยความเลื่อมใสของบรรดาชาวบ้าน ทำให้ตำนานของพระมาลัยถูกสร้างเป็นงานศิลปกรรมต่างๆ และยังมีการสร้างสรรค์สมุดภาพ และพระคัมภีร์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะตำนานของพระมาลัยควรมีการสืบสาน อีกทั้งเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นวงกว้าง เพื่อให้ได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้า

หนังสือเก่า คัมภีร์ สมุดข่อย ใบลาน
หนังสือเก่า คัมภีร์ สมุดข่อย ใบลาน

หนังสือเทศน์คำสอนของพระมาลัย

ปัจจุบันหนังสือหลักธรรมคำสอนของพระมาลัย ยังมีการตีพิมพ์และเผยแพร่อยู่ตลอด โดยในหนังสือ เนื้อหาจะกล่าวถึง นรก สวรรค์ บาป บุญ คุณโทษ และพระศรีอาริยเมตไตรย เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกฎแห่งกรรม , กรรมดี และกรรมชั่ว เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม หมั่นทำทานและทำบุญ เพื่อให้ได้ไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าที่นามว่า “พระศรีอริยเมตไตรย” นั่นเอง และนี่คือตำนานของพระมาลัย ที่กลายเป็นหนังสือหลักคำสอน ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ จนเกิดเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อเปลี่ยนจิตใจของคนธรรมดา ให้มีหลักคำสอนคอยนำทางจิตใจ ส่งผลให้หนังสือของพระมาลัยยังคงมีการตีพิมพ์อยู่ตลอด เพราะหลายคนได้นำไปปรับใช้จริง

บทความแนะนำ…พระบูชาเก่า เล่ากันว่า น่าจะเป็นพระสาวก หรือ พระมาลัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง