บทความพระพุทธศาสนา

พระบูชาเก่า เล่ากันว่า น่าจะเป็นพระสาวก หรือ พระมาลัย

20 กันยายน 2020 | พระเครื่อง
พระบูชาเก่า เล่ากันว่า น่าจะเป็นพระสาวก หรือ พระมาลัย

พระบูชาขนาดหย่อม เหมาะแก่การพกพาติดตัว หรือ ติดกระเป๋าเดินทาง องค์นี้ผมได้จากบ้าน ๆ พระบ้าน ๆ ตามบ้านเรือนคนทั่วไป

ขนาดของพระ ฐานกว้าง 4.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม. ไม่สูงใหญ่ สามารถเลี่ยมติดตัวได้ครับ

พระบูชาพระเศียรโล้นแบบนี้ น่าจะเป็นพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่ง หรืออาจจะเป็นพระมาลัยที่นิยมสร้างกันมาครับ

องค์พระสร้างด้วยโลหะผสมหรือประเภททองเหลือง เก่าพอสมควร ศิลปะสวยงามมาก การหล่อปราณีต นิ้วพระหัตถ์ชัดเจน พระศอ พระเกศาเห็นได้ชัด ประทับนั่งแบบมารวิชัย บนฐานบัวหงาย ใต้ฐานกลวง

พระเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสสติ ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย หมายความว่าเมื่อเรามององค์พระทำให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยง่ายขึ้น สังเกตเราเข้าวัด เห็นพระประธานแล้วเรานึกถึงพระพุทธเจ้าทันทีจนต้องก้มกราบเพื่อน้อมบูชาพระคุณของพระองค์ท่าน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง