บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระมหาอุปคุต ของ หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต

21 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาบูชาพระมหาอุปคุต ของ หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต

คาถาบูชาพระมหาอุปคุต ของ หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต

พระมหาอุปคุตโต พระมหาอุปคุตตัง จะ มหาเถโร สัพเพชะนา พะหูชะนา อิตถิชะนา มานัง พุทธะจิตตัง จะ มะหาลาโภ พุทธะธัมโม จะ มะหาลาภัง พุทธะสังฆัง จะ มะหาสัจจัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม อุปะคุตตะ จะ มะหาเถโร สัพพะเสน่หา ปุพชิโต โสระโห อุปคุตะปัจจะยา ทิมหิ อุตตะโม โหติ สัพพะทุกขะ สัพพะภะยะ สัพพะโรคะ พุทธา ธัมมา สังฆา อานุภาเวนะ วินาสสันติฯ

  • คาถาพระมหาอุปคุตนี้ สำหรับสวดบูชาพระอุปคุต หรือพระธาตุของพระอุปคุตเถระ แม้จะไม่มีพระบูชาพระอุปคุตหรือพระธาตุของพระอุปคุตเถระ ก็ใช้คาถานี้สวดบูชาได้เช่นกัน สวดก่อนเข้านอนทุกวัน
  • บูชาด้วยดอกไม้หอม จุดธูปเทียนบูชา ระลึกถึงคุณของพระมหาอุปคุต อธิษฐานความปรารถนา
  • อานิสงส์แห่งการบูชาย่อมจะสำเร็จตามความปรารถนา เกิดสิริมงคล มีโชคลาภมากมายสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์เงินทองข้าวของเครื่องใช้ สามารถป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

คาถาบูชาพระมหาอุปคุต (แบบย่อ)

อุปคุตโต จะ มหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ