บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตวาดศัตรู มนต์ทำให้ศัตรูคู่อาฆาต คนที่ปองร้ายเราเกรงขาม

31 สิงหาคม 2020 | คาถา
คาถาตวาดศัตรู
คาถาตวาดศัตรู

คาถาตวาดศัตรู

อึ กำ มะ.

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาตวาดศัตรู ศาสตราวุธทั้งหลายพลัดหล่นหมดแล

คาถาตวาดศัตรู (อีกแบบ)

สุนระ อินิดอึนิดติพนิด.

  • มนต์บทนี้ ใช้ตวาดศัตรู ฝ่าวงล้อมออกไปได้แล

คาถากำราบไพรี

ภะโภบุโล วิโสคะสังอะ.

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาศัตรูผู้คิดร้ายจะพ่ายแพ้ภัยตนเองไปแล