บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหาระงับ ระงับเหตุเภทภัย ระงับโจรร้ายมาย่ำยี

30 สิงหาคม 2020 | คาถา
มหาระงับ
มหาระงับ

คาถามหาระงับ

นะห้าม โมหยุด พุทระงับ ธากับชับอยู่ออแอ ระงับฤฤา อึอิอำอะ นะโผน โมผัด พุทรัด ธายะยืน.

มนต์มหาระงับนี้ ท่านว่าใช้เป่าศัตรูหมู่โจรเป็นมหาระงับ เกิดความงงงวยทำอะไรไม่ถูกแล หรือจะใช้เป่าสะกดคนให้ทำตามเราก็ได้.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook