บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปัสสาวะรดตอ ถากไม้ไม่เข้า คาถาเยี่ยวรดตอไม้ ฟันไม่เข้า ยิงไม่ออก

30 สิงหาคม 2020 | คาถา
ผู้หญิง ตอไม้

คาถาปัสสาวะรดตอไม้

โอม เพชรสินแสง ให้ฟันแทงกูแข็งเหมือนหินศิลา มาทีหลังอย่าเพิ่งไปก่อน นะโสธายะ.

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาเสกข้าวเสกน้ำกิน หรือภาวนาปัสสาวะรดตอ แม้นตอนั้นก็มิสามารถใช้พร้าถากเข้าได้ วิเศษยิ่งนัก.