บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลดเปลื้อง มนต์เสดาะ ปลดเปลื้องสิ่งไม่ดีออกไป

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
บูชา ไหว้พระ
บูชา ไหว้พระ

คาถาปลดเปลื้อง

พุทธังปลดเปลื้อง

ธัมมังปลดเปลื้อง

สังฆังปลดเปลื้อง

  • บริการภาวนาปลดเปลื้อง หรือ เสดาะสิ่งไม่ดีออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเรา หรืออยู่ในบุคคลอื่น สถานที่ สิ่งของ
  • ทำน้ำมนต์ประพรมปลดเปลื้องสิ่งไม่ดีออกไป
  • ควรใช้ร่วมกับบทคาถาอื่น ๆ มีพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณเป็นต้น