บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระนารายณ์เสด็จดำเนิน ภาวนาก่อนออกเดินทาง

27 สิงหาคม 2020 | คาถา
พระนารายณ์

คาถาพระนารายณ์เสด็จดำเนิน

นะโมปิดพุทโธ พุทโธปิดจิตปิดใจ สัตว์ร้ายคนร้ายอย่าให้มานึกร้ายแกล้งเรา มิปิดอก โอม นร้ายนราย พระนารายณ์เสด็จเดิน พระเจ้าเสด็จเดิน นะโมพุทธายะ

  • มนต์บทนี้ ให้ภาวนาก่อนออกเดินทางมิเกิดอันตรายแล
  • พระมนต์จะดลบันดาลให้เรามีตบะดุจพระนารายณ์ สัตว์ร้ายคนร้ายมิกล้าที่จะรังแกเราเลยหรือจะเสกเป่าลูบขาเดินกันขวากก็ได้