บทความพระพุทธศาสนา

เสนอสิ่งที่ดี ๆ ต่อสรรพสัตว์หน่อย “ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า ไม่พึ่งเขี้ยวงา”

8 เมษายน 2020 | VIDEO
เสนอสิ่งที่ดี ๆ ต่อสรรพสัตว์หน่อย "ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า ไม่พึ่งเขี้ยวงา"
เสนอสิ่งที่ดี ๆ ต่อสรรพสัตว์หน่อย “ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า ไม่พึ่งเขี้ยวงา”

เจอคลิปของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ – ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า ไม่พึ่งเขี้ยวงา มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

คุณเคยถามตัวเองไหม ว่าการอยากมีชีวิตที่ดี ทำไมต้องพรากชีวิตอื่น หยุดซื้อหยุดใช้ของแต่ความตาย ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นเพื่อความสุขของเราเอง “หยุดซื้อ คือหยุดฆ่า”

เว็บไซต์พระคุ้มครองดอทคอมแม้จะเสนอเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ไปแสวงหามาครอบครอง เราเพียงแต่เสนอความเชื่อเท่านั้น ว่าคนกลุ่มนี้ มีความเชื่ออย่างนี้ หรือเคยเชื่ออย่างนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการล่า ฆ่า แต่อย่างใด ไปชมคลิปคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ – ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า ไม่พึ่งเขี้ยวงา กันดีกว่าครับ