ทายนิสัยแฟน นิสัยคนรัก ทายนิสัยจากลักษณะการกิน

ทายนิสัยแฟน นิสัยคนรัก ทายนิสัยจากการกิน
ทายนิสัยแฟน นิสัยคนรัก ทายนิสัยจากการกิน

การที่เราจะดูนิสัยของคนอื่นนั้น ท่านว่าดูการใช้ชีวิตของเขาในชีวิตประจำวันเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาเป็นคนเช่นไร และต้องอาศัยสติปัญญาของคนดูในการพิจารณาด้วย วันนี้เรามีบทความจาก FW Mail ซึ่งแนะนำการดูนิสัยจากการกินของบุคคลนั้น

คนที่ทานอาหารด้วยท่าทางอ้อยอิ่ง
คนที่รับประทานอาหารอย่างอ้อยอิ่ง ค่อย ๆ ทานทีละนิด ๆ นั้น ทายว่าเป็นนักเรียกร้องความสนใจ มีความต้องการให้คนอื่นหันมาสนใจตนเอง ต้องการความรักความเอาใจใส่อยู่เสมอ เมื่อได้ผูกพันกับใครแล้วมักจะยึดถืออย่างจริงจัง เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ทนไม่ไหวหากถูกเฉยชาจากคนที่รัก

คนที่ทานอาหารรวดเร็วแต่เป็นระเบียบไม่เลอะเทอะ
คนที่รับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ถึงขั้นมูมมามเลอะเทอะ ทายว่าเป็นคนที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีพลังแห่งความคิด ชอบที่จะคิดจะทำอะไรทีละหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน แต่ทำอะไรมักจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความเป็นคนที่ใจร้อน คิดอะไรแล้วทำทันที ขาดความรอบคอบในการตัดสินใจ ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดมากนัก เอาผลลัพภ์เร็วเข้าไว้ ให้ความสำคัญแต่กับเรื่องใหญ่ ๆ เท่านั้น

คนที่ทานอาหารอย่างตั้งใจ
สำหรับคนที่ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารอย่างตั้งอกตั้งใจ อิ่มแล้วค่อยทำอย่างอื่นนั้น ทายว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมาก จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่หรือด้านอื่น ๆ มีความอดทน อดกลั้น ถ้ามีสิ่งไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะเงียบมากกว่าที่จะแสดงอารมณ์ออกมา

คนที่ทานอาหารมูมมาม
สำหรับคนที่รับประทานอาหารมูมมามนั้น ทายว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาสูงในทุก ๆ เรื่อง เป็นคนที่ต้องการความเป็นหนึ่งในทุกเรื่อง ฝักใฝ่เรื่องเกียรติยศมาก เป็นคนที่ดื้อรั้น ต้องการชนะคนอื่น แต่บางครั้งก็จะสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต้องการ

คนที่ทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวา
คนที่รับประทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวา ประเภทที่ว่ารับประทานอะไรก็จะดูอร่อยไปหมดทุกอย่างทุกเวลา ทายว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขบขัน มีความอบอุ่น เป็นคนที่มีใจกว้าง เป็นคนเปิดเผย สามารถแก้ปัญหาตนเองและผู้อื่นได้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ให้คำแนะนำดี ๆ อย่างไม่คาดคิดกับผู้อื่นได้ เป็นคนที่รักอิสระ รักการผจญภัย

คนที่ทานอาหารอย่างเบื่อหน่าย
สำหรับคนที่เวลารับประทานอาหารด้วยท่าทางเบื่อหน่าย ทายว่าเป็นคนที่เอาใจตัวเองสูง มักจะมีความต้องการอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในใจ แต่ไม่ยอมปริปากพูดออกมา เป็นคนช่างคิดช่างฝัน มีจินตนาการสูง ชอบอยู่ตามลำพังคนเดียว เพื่อทำในสิ่งที่ตนเองชอบ เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตตนเอง เมื่อได้รักใครแล้วก็จะฝังใจในรักนั้นเสมอ

คนที่ทานอาหารอย่างไม่พอใจ
สำหรับคนที่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารแบบไม่พอใจหรือแบบไม่ค่อยเต็มใจ ไม่ติดที่รสชาติอาหาร ก็ติดที่บรรยากาศรอบ ๆ หรือคนที่ร่วมโต๊ะกันอยู่ด้วย ทายว่าเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน หรือาจจะเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนที่มักจะหงุดหงิดได้ง่าย เป็นคนปรับตัวไม่ค่อยเก่ง มีมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้ว ไม่สนใจในมาตรฐานของคนอื่น แต่ก็เป็นคนที่ต้องการความรักความเข้าใจจากคนอื่นเรื่อยไป

คนที่ทานอาหารอย่างเรียบร้อย
สำหรับคนที่รับประทานอาหารอย่างเรียบร้อย ทายว่ามักจะเป็นคนใจอ่อน แต่ก็มีความระวังตัวอยู่เสมอ อยู่ในระเบียบวินัย เคารพต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม เป็นคนรู้จักกาละเทศะ เป็นผู้ที่คนอื่นเดาใจได้ยาก ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ มีความกตัญญู ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมารยาทสังคมเป็นอย่างมาก

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง