บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญ ร.5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2552 คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

3 มีนาคม 2020 | เครื่องราง
เหรียญ ร.๕ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี๒๕๕๒ คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
เหรียญ ร.๕ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี๒๕๕๒ คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕

เหรียญ ร.5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2552

เหรียญนี้ผมไม่ทราบประวัติการสร้าง แต่เมื่อเป็นเหรียญองค์สมมติเทพเราก็เชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับ จะเล็กหรือใหญ่ เต็มองค์หรือครึ่งองค์ ลอยองค์หรือแบบเหรียญ เราก็สามารถสักการบูชาได้ครับ

วิธีบูชาเสด็จพ่อ ร. 5

ควรเลือกบูชาวันไหน

มีผู้รู้แนะนำวันที่ควรบูชาเสด็จพ่อ ร.5 ดังนี้

 • บูชาวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์
 • หรือวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู
 • หรือบูชาวันพระ เว้นการบูชาสิ่งที่เป็นอบายมุข เช่น บุหรี่ เหล้า
 • หรือจะบูชาในวันที่ 23 ตุลาคม อันเป็นวันปิยมหาราช

เครื่องสักการะ ร.

   1. น้ำมะพร้าวอ่อน

   2. กล้วยน้ำว้า

   3. ทองหยิบ

   4. ทองหยอด

   5. บรั่นดี

   6. ซิการ์

   7. ข้าวคลุกกะปิ

   8. ดอกกุหลาบสีชมพู (เพราะเป็นสีประจำพระองค์,สีประจำวันอังคาร, 8 ดอก หมายถึงวันอังคารมีกำลัง 8)

เครื่องสักการบูชาทั้ง 8 ประการนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กำหนด อาจจะกำหนดตามวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน (วันอังคารมีกำลัง 8) ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว แม้ไม่ครบทั้ง 8 ประการเราก็สามารถบูชาได้ เราอาจจะเลือกเครื่องสักการะที่เหมาะกับฐานะเรา หรือสถานที่ที่เราตั้งเครื่องบูชาก็ได้ อนึ่ง แม้เครื่องสักการะอื่น ที่เหมาะที่ควร เช่น ดอกไม้หลากสีที่มีกลิ่นหอมและสวยงาม น้ำสะอาดสักแก้ว หรือขนมหวานสมัยใหม่ก็ย่อมได้ เพราะเราทำด้วยความเคารพสักการะ และสิ่งที่เรานำมาสักการบูชาก็ไม่ได้มีโทษใด ๆ แม้ไม่มีอะไร น้ำสะอาดสักแก้ว ดอกไม้หอมตามแต่ฐานะสะดวกของเรา ก็เป็นการแสดงความเคารพสักการะต่อพระองค์ท่านแล้ว

สำหรับผู้ที่ทำการบูชาเป็นครั้งแรก ผู้รู้แนะนำให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 ดอก ว่าคาถา ดังนี้ (ตั้ง นะโม 3 จบก่อน)

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

หรือบทว่า

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระคาถาอธิษฐานขอพร

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

ปิโย เทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด

ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์

ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง…….(กล่าวสิ่งที่ต้องการให้ช่วย)…..

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น”

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/77670