บทความพระพุทธศาสนา

เครื่องรางมหาเสน่ห์ เครื่องรางดึงดูดใจชายหญิง สุดยอดแห่งเครื่องรางในฝัน

21 กุมภาพันธ์ 2020 | เครื่องราง
เครื่องรางมหาเสน่ห์
เครื่องรางมหาเสน่ห์

เสน่ห์ คือลักษณะที่ชวนให้รัก ชวนให้ลุ่มหลวง หรือคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นรัก การที่มีคนรัก การเป็นที่รักนั้นทำให้เราเกิดมีความสุขอย่างหนึ่งได่ แม้ไม่ได้เจอหน้าหรือสัมผัสกัน หากรู้ว่ามีคนรักก็สุขใจแล้ว

มหาเสน่ห์ หมายถึงมีเสน่ห์มาก มีเสน่ห์แรง

เครื่องรางมหาเสน่ห์ คือวัตถุมงคลที่มีแรงผลักดันหรือส่งเสริมเพื่อให้เกิดเสน่ห์ เป็นที่ชวนชมชวนมอง เกิดการดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นทำให้เกิดความประทับใจ โดยเฉพาะแก่เพศตรงข้าม ซึ่งเครื่องรางมหาเสน่ห์นั้นมีมากมายหลากประเภท แล้วแต่เกจิอาจารย์นั้น ๆ จะสร้างเสกขึ้นมา

เครื่องรางมหาเสน่ห์ ช่วยทำให้เกิดเสน่ห์ได้จริงไหม

เครื่องรางมหาเสน่ห์ต่าง ๆ นั้น อาจจะมีผลทั้งโดยตรงที่เกิดจากเครื่องรางนั้น ๆ และมีผลโดยอ้อม หรือจะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของเกจินั้น ๆ เพื่อให้เราพัฒนาตนเองก็เป็นได้

เครื่องรางมหาเสน่ห์ที่ส่งผลโดยตรง
หมายถึงอานุภาพต่าง ๆ นั้นออกจากเครื่องรางโดยตรง เสน่ห์เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องรางนั้น เกิดจากการบูชาเครื่องรางนั้น เป็นไปตามอำนาจแห่งเครื่องรางที่ได้รับการปลุกเสกมาอย่างดีแล้ว เครื่องรางมหาเสน่ห์บางชนิด แค่คิดและอธิษฐานก็ได้ผลแล้ว แต่เครื่องรางมหาเสน่ห์บางชนิด ต้องได้เห็นหน้า เครื่องรางมหาเสน่ห์บางชนิดต้องอาศัยการพูดคุย การยิ้มให้จึงจะส่งผล เครื่องรางมหาเสน่ห์บางชนิดต้องอาศัยการสัมผัสแตะต้องร่างกาย เครื่องรางมหาเสน่ห์บางชนิดต้องอาศัยการดื่มกิน

เครื่องรางมหาเสน่ห์ส่งผลโดยอ้อม
เกิดจากการปรับตัวของผู้ที่นำเครื่องรางมหาเสน่ห์ไปใช้ คือเมื่อได้เครื่องรางมหาเสน่ห์มาแล้ว ต้องรู้จักทำตนให้เกิดเสน่ห์ตามเครื่องราง เป็นต้นว่า ต้องพูดจาไพเราะ ไม่พูดคำหยาบคาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่น รู้จักแบ่งปันแก่คนอื่น รู้จักการวางตน หากทำได้เช่นนี้ ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง

เครื่องรางมหาเสน่ห์นั้น จะส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเชื่อมั่นศรัทธา และต้องทำตนให้สอดคล้องกับเครื่องรางมหาเสน่ห์นั้น อยากให้เขารักเราก็ต้องรักเขา อยากให้เขายิ้มให้ เราก็ต้องยิ้มให้เขา อยากมีเสน่ห์ก็ต้องสร้างเสน่ห์ให้แก่ตนเองก่อน แล้วเสน่ห์นั้นจะเกิดขึ้นกับคนอื่น

เครื่องรางมหาเสน่ห์นั้นมีความจำเป็นไหม

คนเรานั้นสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องรางใด ๆ เพราะเสน่ห์มีอยู่กับทุกคนอยู่แล้ว แต่เนื่องจากบางคนไม่มีความมั่นใจในตนเองว่าจะนำเสน่ห์ที่มีอยู่นั้นออกมาใช้อย่างไร จึงจำเป็นต้องหาเครื่องรางมาผลักดันเสน่ห์ที่มีอยู่ในตนนั้นให้แสดงออกมาสู่คนภายนอกได้รับรู้ เมื่อได้เครื่องรางมหาเสน่ห์มาพกพาแล้วก็เกิดความมั่นใจในการแสดงออก ในการติดต่อเจรจา ในการเข้าหาชุมชน เครื่องรางจึงมีส่วนในการผลักดันเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวแล้วให้ออกมา แล้วก็จะทำให้ผู้พกพาเกิดเสน่ห์ขึ้นมาได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง