บทความพระพุทธศาสนา

ถวายน้ำยาล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ อานิสงส์ส่งผลดีในปัจจุบัน

19 กุมภาพันธ์ 2020 | สังฆทาน
ถวายน้ำยาล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ อานิสงส์ส่งผลดีในปัจจุบัน
ถวายน้ำยาล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ อานิสงส์ส่งผลดีในปัจจุบัน

น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบันนี้ ใช้ประจำห้องน้ำ ประจำวัด ประจำโรงครัว ประจำโรงฉัน หรือหอฉันภายในวัด

เราควรถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ในโอกาสใด

 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ได้ในทุกโอกาส
 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ เป็นสังฆทาน
 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือเนื่องในวันเกิด
 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือไว้ประจำวัด ประจำศาลา ประจำห้องน้ำ ประจำโรงครัว หอฉัน
 • ถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือแก่วัดที่จัดงานผ้าป่า กฐิน งานประชุม งานปริวาสกรรม

คำถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ

สำหรับคำถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือนั้น สามารถใช้คำถวาย คำถวายเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องลูบไล้ สบู่ ได้

อานิสงส์ของการถวาย น้ำยาล้างมือ หรือ สบู่เหลวล้างมือ

การทำบุญ การถวายสิ่งของนั้นมีอานิสงส์ผลบุญ แต่อานิสงส์จะเกิดอย่างไรนั้น ไม่ใช่กฎตายตัว ว่าจะต้องแบบนี้ ๆ มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ผมขอให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้อานิสงส์ผลบุญเป็นต้นว่า

 • ขอให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 • ขอให้เป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย หากเป็นอยู่ขอให้หายจากโรคภัย
 • ขอให้เป็นมีผิวพรรณดี
 • ขอให้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ขอให้มีชื่อเสียงดี
 • ขอให้เป็นผู้มีโภคะมาก