บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันขโมย คาถาไล่โจร คาถาป้องกันของหาย คาถาเสกกุญแจ เคยใช้ได้ผลมาแล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คนร้าย
คนร้าย

คาถาป้องกันขโมย คาถาป้องกันของหาย คาถาเสกกุญแจ

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิง กะระณัง, ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ

วิธีใช้คาถากันขโมย

  • ก่อนใช้ต้องตั้ง นะโม 3 หน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เทพเทวาทั้งหลายให้ช่วยปกปักรักษา
  • เสกกุญแจ ประตูก่อนจากบ้าน หรือปิดประตูบ้านเข้านอน
  • เสกก่อนปิดประตูรถ หากเป็นรถจักรยานยนต์ก็เสกก่อนลงจากรถ
  • เสกเป่าที่หน้าประตูใหญ่เข้าบ้าน
  • เสกใส่ตู้ เสกใส่ตู้เชฟ
  • สวดคาถานี้เป็นประจำก่อนนอนด้วย
  • คาถานี้สามารถสวดได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่เดินทางหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วยก็สวดได้

คาถานี้เป็นคาถามาแต่โบราณ มีในคัมภีร์อรรถกถา มีผู้ใช้มาได้ผลแล้ว แต่อย่างไรก็ตามความไม่ประมาทดีที่สุด ขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก่อนค่อยเสกคาถานี้ เช่น ล็อกกุญแจบ้าน กุญแจรถ ตู้ ให้ดีเสียก่อนค่อยเสกคาถานี้

อานุภาพแห่งคาถาอาจจะแสดงผลที่แตกต่างออกไป ในแต่ละคน ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละเวลา เช่น หากโจรกำลังขโมยรถก็ทำให้เรารู้ตัวก่อน หรือโจรลังเลคิดว่าเราจะรู้ จึงไม่กล้าขโมย หรือคนอื่นอาจจะมาเห็นเข้าพอดีแล้วตะโกนบอกแล้ว

หากโจรกำลังขึ้นบ้าน ก็อาจจะมีอะไรสะกิดใจเราให้เราตื่นขึ้นมา หรือให้เราจาม ไอ เมื่อโจรได้ยินก็ตกใจนึกว่าเรารู้หรือเราตื่นขึ้นมา จึงวิ่งหนีไม่กล้าขโมยต่อ หรืออาจจะทำให้โจรใช้เวลากกว่าปกติ จนทำให้เรารู้ตัว

สวดภาวนาบ่อย ๆ ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอ ที่สำคัญอย่าประมาท ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตามที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นครับ

สำหรับคาถาป้องกันขโมยนี้ ผมก็ใช้ประจำครับ เวลาล็อกประตูบ้าน ออกจากบ้านไป ผมจะภาวนาคาถานี้ในขณะกดล็อกประตู สวดออกเสียงได้ยิ่งดีครับ