บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงพ่อเดิม คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิมให้ช่วย วิธีขอพรจากหลวงพ่อเดิม

3 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถาหลวงพ่อเดิม คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิมให้ช่วย วิธีขอพรจากหลวงพ่อเดิม
คาถาหลวงพ่อเดิม คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิมให้ช่วย วิธีขอพรจากหลวงพ่อเดิม

คาถาหลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสรรค์

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ นะโมพุทธายะ
อุทธัง หะเร จะ น ะมะ พะ ธะ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
ศัตรูมาบีฑาวินาสน์สันติ.

วิธีอารธนา หลวงพ่อเดิมมาช่วย

  1. หารูปหลวงพ่อเดิม รูปหล่อ รูปเหมือน เหรียญ หรือเครื่องรางหลวงพ่อเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีอะไรสักอย่างก็ระลึกถึงท่านก็ได้
  2. จัดเครื่องถวาย ดอกไม้สด ธูป เทียน ตามสมควร
  3. ตั้ง นะโม 3 หน
  4. สวดคาถาว่า ” อิติสุคะโต พุทธสโร นามะเต อาจาริโยเมภันเตอายัสมา อาจาริโยเมภันเต โหหิ “
  5. กล่าวคำว่า “ข้าพเจ้าขอรำลึกถึงพระคุณของพระศรีรัตนตรัย และหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ขอหลวงพ่อเดิมได้รับรู้การเข้าถึง การบูชา หลวงพ่อเดิม ณ.บัดนี้”
  6. จากนั้นอธิษฐานขอให้หลวงพ่อเดิมท่านช่วยตามประสงค์ หากมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็อาราธนาสวมใส่ได้
  7. หากเข้าที่คับขันจวนตัว ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ภาวนาคาถาย่อว่า “อิติ พุทธะสะโร นามะเต อิติ”

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook