บทความพระพุทธศาสนา

รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

2 เมษายน 2019 | พระเครื่อง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นพระเถราจารย์ สายหลวงปู่มั่น เป็นศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ในหลวงปู่มั่น

รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา
รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา

หลวงปู่ ฝั้น อาจาโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในตระกูล “สุวรรณรงค์” เจ้าเมืองพรรณานิคม มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๐ ณ วัดป่าอุดมสมพร อายุได้ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา

หลวงปู่ฝั้น เป็นที่ยอมรับและเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นจำนวนมาก ทั้งจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย แม้อนุชนรุ่นหลังที่เกิดมาในภายหลังที่ไม่เคยพบเจอหลวงปู่ฝั้น ก็ยังเคารพศรัทธาอธิษฐานมอบตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในจังหวัดสกลนครแล้ว ยิ่งมีความเคารพศรัทธาในตัวท่านถือว่าเป็นลูกหลานของท่าน และถือว่าท่านคือบูรพาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ของตน

ด้วยความที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร มีเมตตาธรรม ประกอบด้วยบุญญาภินิหารที่ท่านได้สั่งสมมา ที่สามารถเผื่อแผ่มาสู่ศิษย์ผู้เกิดภายหลังได้โดยมาในลักษณะของอนุสสติคือเป็นเครื่องระลึกถึงหล่อเลี้ยงบุญคุณงามความดีให้เราเดินตามได้ จึงมีสาธุชนหน่วยงานต่าง ๆ สร้างรูปหล่อ รูปเหมือน หรือเหรียญของท่านเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของอนุชนรุ่นหลังต่อไป หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้สร้างรูปหล่อของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา
รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา

รูปหล่อ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้สร้างรูปหล่อหลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นทุนการศึกษา ออกมาหลายเนื้อ ที่อยู่กับผมตอนนี้ มีเนื้อสามกษัตริย์ และเนื้อเงิน ส่วนอื่น ๆ ก็มี แต่ที่ผมไม่มีครับ ลักษณะรูปหล่อหลวงปู่ฝั้น นั่งถือไม้เท้าสวยงาม มีตรามหาวิทยาลัยที่ฐาน ขนาดขององค์พระที่ฐาน กว้าง 1.3 สูง 2.5 ซ.ม.
เจตนาในการสร้างรูปหล่อหลวงปู่ฝั้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นทุนการศึกษาพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร จึงได้ถวายรุ่นว่า รุ่นทุนการศึกษา
รายนามพระเถราจารย์มาร่วมในพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ในวันที่ 19 ก.ย.2542 ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
พระอาจารย์แปลง สุนทรโร
หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
หลวงพ่ออ้ม สุขกาโม
หลวงปู่อุ่นหล้า จิตธัมโม
หลวงพ่อเขี้ยม โสรโย
หลวงพ่ออว้าน เขมโก
พระอาจารย์สุธรรม สุํธัมโม
พระศาสนดิรก วัดป่าสุทธาวาส
พระครูโสภณขันติพลากร วัดถ้ำพระผาป่อง จ.มุกดาหาร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

อ่านประวัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

พระพุทธปริตร หลวงปู่ฝั้น

ตะกรุด แผ่นจาร คาถานกยูงทอง หลวงปู่ฝั้น

พระพุทธชินราช หลวงปู่ฝั้น

พระงาแกะ หลวงปู่ฝั้น สกลนคร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง