บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธชินราช เนื้อผงบางขุนพรหม หลวงปู่ฝั้น

13 พฤษภาคม 2019 | พระเครื่อง
พระพุทธชินราช เนื้อผงบางขุนพรหม หลวงปู่ฝั้น

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นพระศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นต้น ๆ ข องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสกลนครที่มีคนเคารพนับถือของพุทธศสาสนิกชนเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่เคารพนับถือท่านก็มีหลายประเภท บ้างก็มีเพื่อไดักราบไหว้ท่าน ได้เห็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บ้างก็มาสนทนาธรรม สอบถามปัญหาธรรมะต่าง ๆ บ้างก็มาช่วยงานวัดในด้านศาสนวัตถุ ศาสนสถาน บ้างก็มาทำบุญตักบาตร หรือบางกลุ่มก็มาขอความเป็นเมตตาจากท่าน ให้ท่านจารแผ่นยันต์เพื่อนำติดตัวไปหรือติดเสาบ้านเรือนก็มี บางกลุ่มก็รวบรวมมวลสารอันเป็นมงคลต่าง ๆ มากดเป็นพระพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาถวายให้ท่านได้อธิษฐานจิตให้

พระผงพุทธปริตร หลวงปู่ฝั้น สวยสุด อานุภาพครอบจักรวาล

พระพุทธชินราช หลวงปู่ฝั้น

พระพุทธชินราช หลวงปู่ฝั้น พิมพ์นี้จัดสร้างถวายโดย คุณปิยะ งามเอก ซึ่งเป็นพี่ชายของ ท่าน น.อ.เกษม งามเอก ผู้สร้าง วัตถุมงคลของพ่อแม่ ครูอาจารย์ สายกัมฐานมาแล้วมากมาย โดยที่คุณปิยะ ได้ทำการรวบรวม มวลสารจาก พ่อแม่ ครูอาจารย์สายกรรมฐานต่าง ๆ เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นต้น มวลสารหลักประกอบไปด้วย เกศา ข้าวก้นบาตร อังสะ จีวร ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และที่สำคัญอีกอย่าง คือพระผงบางขุนพรหมที่ชำรุด หัก ในคราวเปิดกรุ ในปี 2500 พระชุดนี้มีทั้งหมด 3 พิมพ์ อันประกอบไปด้วย พระพุทธชินราช พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ และ พระสมเด็จคะแนน เมื่อพระทั้งหมดสร้างแล้วเสร็จได้นำไปขอความเมตตาจากอาจารย์ฝั้น อาจาโร เมตตาอธิฐานจิตให้ตลอดไตรมาส ของปี 2517 ว่ากันว่าพระทั้งหมดตั้งไว้ที่หัวเตียงของท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร และได้มีการถวายท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร ไว้สำหรับแจกญาติโยมจำนวนหนึ่ง นอกนั้น คุณปิยะนำกลับมาแจกญาติสนิท มิตร สหาย ตลอดจน ลูก หลาน ใน ตระกูล งามเอก และเมื่อคุณปิยะได้เสียชีวิตลง พระชุดนี้ ได้นำมาแจกในงานศพ ของคุณปิยะในปี พ.ศ.2532 อีกด้วย พระชุดนี้ ถือว่าได้ผู้สร้างดี คือสุดยอดตระกูลงามเอก ได้มวลสารดี และได้พระอาจารย์อธิษฐานปลุกเสกดีด้วย

ปรกโพธิ์ หลวงปู่ฝั้น องค์เดียว ครอบจักรวาล

ความหมายของพระพุทธชินราช

ชินราช แปลว่า พระราชาผู้ชนะ หมายถึงชนะมาร เพราะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย แต่เราจะกล่าวว่าชนะทุกอย่างก็ไม่ผิด เพราะแค่ชนะมารแล้วถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไปชนะอะไรอีกแล้ว พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธที่มีนามเป็นมงคลอย่างยิ่ง เชื่อว่าอานุภาพแห่งพระพุทธชินราชนั้น จะปกปักรักษาผู้บูชา การบูชานั้นในที่นี้นั้น คือการมีพระพุทธชินราชไว้ประจำกาย ประจำบ้าน แล้วน้ำจิตบูชา สวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถึงพระบารมีของท่าน ใช้องค์พระพุทธชินราชที่เรามีอยู่สื่อถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย้ำว่าทั้งหลาย เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมเป็นพระชินะทั้งนั้น น้อมนำบารมีของท่านมาสู่ตัวเรา ตั้งแต่ศีรษะลงมา ทำการบูชาอย่างนี้ทุก ๆ วัน ควบคู่กับ ปฏิบัติบูชา คือ ทาน ศีล ภาวนา ทำอย่างนี้แล้วไม่ตกต่ำแน่ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหน ๆ ก็ตาม

อ่านประวัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com