บทความพระพุทธศาสนา

คาถาข่มศัตรู คาถาตัดไม้ข่มนาม ศัตรูเกรงขาม

22 ธันวาคม 2019 | คาถา
คาถาข่มศัตรู คาถาตัดไม้ข่มนาม ศัตรูเกรงขาม
คาถาข่มศัตรู คาถาตัดไม้ข่มนาม ศัตรูเกรงขาม

คาถาข่มศัตรู

ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะ มะหิทธิโก
อะระหัง ตะมัตถัง ปะกาเสนโต
ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิ สุคะตังชินัง

วิธีใช้คาถาข่มศัตรู

ตั้งนะโม 3 หน ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย บิดามารดา ครูอาจารย์ เทวดาผู้รักษาตน แล้วบริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรูคู่อาฆาต ท่อง 3 จบแล้วกระทืบเท้าดัง ๆ ก่อนที่จะออกจากบ้านมันเหมือนกับเป็นพิธีตัดไม้ข่มนาม ศัตรูเกรงขาม