บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

16 ธันวาคม 2019 | สิ่งนำโชค
ไหว้พระ ขอพร
ไหว้พระ ขอพร

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ

ตั้งนะโม 3 หน สวดคาถา 3 จบ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ มีครู่บาเจ้าศรีวิชัย ครูบาบุญชุ่ม พุทธโก เป็นต้น เป็นสังฆานุสสติ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย