บทความพระพุทธศาสนา

พระกริ่งสิทธัตโถ รุ่น บรมสุข หน่อเนื้อเชื้อสายพระกริ่งสิทธัตโถ รุ่นแรก

1 ธันวาคม 2019 | พระเครื่อง
พระกริ่งสิทธัตโถ รุ่น บรมสุข
พระกริ่งสิทธัตโถ รุ่น บรมสุข (Phra Kring Sit That Tho)

พระกริ่งสิทธัตโถ แปลว่า พระผู้ประทานความสำเร็จสมความปรารถนา พระกริ่งสิทธัตโถ นามนี้ถือว่าเป็นพระกริ่งที่เป็นเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์เฉพาะของวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หากเอ่ยนามว่า พระกริ่งสิทธัตโถ ใคร ๆ ก็ต้องนึกถึงพระกริ่งของวัดบรมนิวาสแห่งนี้

พระกริ่งสิตธัตโถ สร้างขึ้นครั้งแรกโดย พระครูสังฆบริรักษ์ วัดบรมนิวาส ในปี 2508 ซึ่งครั้งนั้นได้กราบนิมนต์พระเถระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นมาร่วมอธิษฐานจิตมากมาย จากนั้นท่าน พระครูสังฆบริรักษ์ ก็ได้สร้างพระกริ่งสิทธัตโถ เรื่อยมา จัดลำดับรุ่นได้ดังนี้

 • พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นแรก สร้างปี 2508
 • พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นที่ 2 สร้างปี 2510
 • พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นที่ 3 สร้างปี 2512
 • พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นที่ 4 สร้างปี 2516
 • พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นที่ 5 สร้างปี 2517

ซึ่งในการสร้าง พระกริ่งสิตธัตโถ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้น ทราบว่าได้นำชนวน พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นก่อนนั้นมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างด้วยทุกครั้ง และได้กราบอาราธนานิมนต์พระเถระสายกรรมฐานมาอธิษฐานจิตด้วยทุกครั้ง

สำหรับ พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่น บรมสุข นี้ ผมไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างปีไหน แต่จากการค้นหาข้อมูลใน Google ดู มีบางท่านให้ข้อมูลไว้ว่า พระกริ่งสิตธัตโถ รุ่นบรมสุขนี้ สร้างขึ้นประมาณปี 2537-2538 และพระกริ่งสิทธัตโถ บรมสุขนี้ ได้นำชนวนพระกริ่งสิทธัตโถ รุ่นปี 2508, ปี 2512 และ ปี 2517 มาเป็นมวลสารในการจัดสร้างด้วย

ฉะนั้น พระกริ่งสิทธัตโถ รุ่นบรมสุขนี้ จึงเป็นพระกริ่งสิทธัตโถอีกรุ่นที่ควรค่าแก่การนำมาบูชา เพราะได้ผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเถระสายกรรมฐานมาแล้วมากมายหลายรูปหลายพิธี ตั้งแต่ครั้งที่ทำการหล่อพระกริ่งสิทธัตโถเมื่อปี 2508, ปี 2512 และ ปี 2517 และจึงได้ก่อกำเนิดเป็นพระกริ่งสิทธัตโถ บรมสุข ขึ้นมาจากชนวนเชื้อสายพระกริ่งสิทธัตโถที่บูรพาจารย์ท่านได้สร้างขึ้นมา และได้จัดทำพิธีเฉกเช่นเดียวกับพระกริ่งสิทธัตโถรุ่นก่อน ๆ เช่นกัน

พุทธคุณ พระกริ่งสิทธัตโถ

เกี่ยวกับพุทธคุณพระกริ่งสิทธัตโถทุกรุ่นนี้ ผมเขียนขึ้นมาตามความเชื่อความศรัทธาของผมเองครับ หากศรัทธาแล้ว เลื่อมใสแล้ว ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีประมาณในคุณแห่งพระรัตนตรัย

 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้านความสำเร็จในทางที่ถูกที่ควร เป็นต้นว่าการเรียน การงาน การใช้ชีวิต
 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้านการตัดสินใจในทางที่ไม่ผิดพลาด
 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้านโชคลาภ วาสนา
 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้านแคล้วคลาดปลอดภัย
 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้าน ปรับดวง หนุนดวง แก้ดวงตก ดวงไม่ดี
 • พุทธคุณ ส่งเสริมด้านการทำความดี ให้ส่งผลดีเต็มที่ มีกำลังอย่างเต็มที่ หมายความว่าให้กรรมชั่วอื่นส่งผลช้า หรือส่งผลที่หลัง ส่งผลได้น้อยที่สุด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง