บทความพระพุทธศาสนา

ปฏิทินปักขคณนา ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปฏิทินปาฏิโมกข์ 2563

20 พฤศจิกายน 2019 | นานาสาระ, แบ่งปัน

ปฏิทินปักขคณนา เป็นปฏิทินวันพระธรรมยุต หรือปฏิทินปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ปี 2563 ซึ่งทางวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน 136 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 ได้รวบรวมจัดทำขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากปฏิทินปักขคณนาต้นฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นหลัก

ปฏิทินปักขคณนา ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปฏิทินปาฏิโมกข์ 2563
ปฏิทินปักขคณนา ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปฏิทินปาฏิโมกข์ 2563

ปฏิทินปักขคณนานี้มีอะไรบ้าง

 • มีวันพระธรรมยุตตามปฏิทินปักขคณนา
 • มีวันลงปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์ธรรมยุต
 • บอกปี ปกติมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน จ.ศ. ๑๓๘๒
 • บอกฤดูกาล
 • บอกวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
  ในส่วนของวันปฏิโมกข์นั้น ปฏิทินปักขคณนานี้ ให้รายละเอียดดังนี้
 • บอกวันในสัปดาห์
 • บอกวันที่ตามปฏิทินสุริยคติ
 • บอกเดือนตามปฏิทินสุริยคติ
 • บอกเดือนไทย ตามปฏิทินจันทรคติ
 • บอกข้างขึ้น/ข้างแรม
 • บอกปักข์ถ้วน/ปักข์ขาด
 • บอกลำดับอุโบสถ
 • บอกฤดูกาล
 • บอกวันสำคัญ

ท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินปักขคณนา ไฟล์ PDF ได้จากเว็บไซต์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน http://www.doisaengdham.org/ปักข์ปาติโมกข์.html

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง