บทความพระพุทธศาสนา

ที่สุดความหายาก เหรียญแสตมป์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช ปี 30

18 พฤศจิกายน 2019 | Slide Shows, เครื่องราง
เหรียญแสตมป์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช จตุคาม รามเทพ ปี 30

เหรียญแสตมป์ รุ่นแรก เนื้อสามกษัตริย์ องค์จตุคาม-รามเทพ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2530 พิมพ์มีหู

เหรียญชุดนี้สร้างในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดชัย หลักเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2530 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ปีเถาะ

ในครั้งนั้นคณะกรรมการจัดงานได้มีมติให้ ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชจอมขมังเวทย์ อดีตมือปราบผู้เลื่องชื่อ มาเป็นประธานในพิธีในการจัดสร้าง นอกจากนั้นยังได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมสายเขาอ้อมาร่วมพิธี ร่วมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย เข้มขลังทั้งพิธีพุทธพิธีพราหมณ์ เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสม เป็นอีกรุ่นที่น่าจดจำบันทึกไว้เป็นตำนานต่อไป

คาถาบูชาจตุคามรามเทพ

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ สุริยัน ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ สุริยัน ติ.

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ จันทัง ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ จันทิมา ติ.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง