บทความพระพุทธศาสนา

เสกแผ่นทองคำลง “นะ หน้าทอง” ผิวพรรณผ่องใสได้ด้วยตนเอง

26 ตุลาคม 2019 | คาถา
นะ หน้าทอง
นะ หน้าทอง

วิธีเสกแผ่นทองคำเปลว ลงหน้าทองด้วยทองคำเปลวนี้ เป็นวิธีลงหน้าทองประยุกต์นะครับ ในส่วนของคาถาแล้วพิธีไม่มีผลร้ายใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของทองคำเปลวที่นำมาทำต้องสะอาดนะครับ ต้องเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ และท่านต้องเป็นคนที่ไม่แพ้ทองคำนะครับ หากท่านใช้ทองคำเปลวที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ทองคำแท้ ทองมีความสกปรกหรือมีส่วนผสมสารเคมีหรือวัตถุแปลกปลอม หรือท่านเป็นคนแพ้ทองคำ ผมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการกระทำของท่าน อันที่จริงการเขียนบทความนี้เป็นเชิงความรู้หรือความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและปฏิบัติตาม

สิ่งที่เตรียมก่อนลง นะ หน้าทอง ด้วยตนเอง

  • แผ่นทองคำเปลวแท้ 100 % ใส่พานเตรียมไว้ 7 แผ่น
  • เครื่องบูชาพระรัตนตรัย มีดอกไม้สดใส่พานหรือจาน

วิธีเสกแผ่นทองลง นะ หน้าทองด้วยตนเอง

  1. นำพานแผ่นทองคำเปลวและพานดอกไม้มาวางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชา เพื่อทำการบูชาพระรัตนตรัย
  2. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ตามปกติ ที่ขาดไม่ได้คือ อิติปิโส ฯ สวากขาโต ฯ สุปฏิปันโน ฯ และพระคาถาชินบัญชร
  3. อธิษฐานขอบารมีจากพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ครูบาอาจารย์ทั้งหมด บอกความประสงค์ของตนเองเพื่อให้ท่านประสิทธิ์พรให้

วิธีลง นะ หน้าทองด้วยตนเอง

การลงนะหน้าทอง ตามสูตรนี้ต้องลงทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

  1. กระหม่อม หรือกลางศีรษะเป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานและการรับรู้ต่าง ๆ
  2. หน้าผาก ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่สุดเด่นที่สุดของใบหน้า หน้าผากนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสิริมงคลบนใบหน้า เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการลงนะหน้าทองนี้
  3. ที่ติ่งหูสองด้าน เชื่อว่าจุดนี้เป็นที่สถิตของเทวดารักษาอายุ
  4. เปลือกตา  หรือจุดใต้ตาทั้งสองข้าง จุดนี้ก็สำคัญใช้เมื่อยามที่ใครสบตาเรามองตาเรา  หรือเมื่อยามที่เรากระพริบตา  ผู้ที่มองเราอยู่นั้นก็จะเคลิ้มหลงรักเรา เกิดความนิยมชมชอบในตัวเรา
  5. ลิ้น การลงจุดนี้เรียกว่า สาลิกาลิ้นทอง  เพื่อเป็นเสน่ห์ให้คนรักคนหลงรักในยามพูดจา

วิธีการลง นะหน้าทอง ให้กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นเหมือนดัง “พระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง” ทำหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาอยู่บนใบหน้า ตัดเรื่องเศร้าหมองในใจออกให้หมดไป ทำหน้าให้มีความสุขมากที่สุด ตั้ง นะโม ๓ จบ

ลงนะ บนกระหม่อม หยิบแผ่นนทองขึันมา แปะแผ่นทองที่กระหม่อม ก็ให้กำหนดจิตที่กระหม่อมสวดคาถาพร้อมกับขยี้แผ่นทองให้ละลายเข้าไป ลงตรงจุดอื่น ๆ ก็ทำเช่นกัน ต่างแต่คาถาเท่านั้น ลงตรงจุดไหน ให้กำหนดจิตที่จุดนั้นให้มั่น

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสากลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ลง โม ที่หน้าผาก
โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ลง พุท ที่ติ่งหูทั้งสอง
พุท กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสตทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
พุท กาโร สังขะเมวาจา พุท(ธ) งามคือแสงสังข์อยู่ในโสตทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค โรคาพยาธิทั้งหลาย เดชะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ลง ธา ที่เปลือกตาทั้งสอง
ธา กาโร โคตะโม ทเวเนตเต ขออัญเชิญพระศรีศากกะยะมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ธา กาโร สุริยังเจวะ(จันทังเจวะ) ธา งามคือดังแสงพระอาทิตย์(แสงพระจันทร์) สมณชีพราหมณ์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดี เดชะพระศรีศากกะยะมุนีโคตมบรมครูเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ลง ยะ ที่ลิ้น
ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ขออัญเชิญพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ยะ กาโร มุกขะเมวะจะ ยะ งามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุกอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วย สมณพราหมณาจาริย์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเถิด เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

เมื่อลงทองครบทุกจุดแล้ว กำหนดจิตทั่วทั้งใบหน้า ประหนึ่งว่าตนมีหน้าทองคำที่สวยงาม ผุดผ่องที่สุด สดใสที่สุด หน้ามองที่สุด พูดจาไพเราะที่สุด หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ใคร ๆ เห็นก็เกิดความรักความเมตตา แล้วสวดว่า

สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกู
ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธโส ภะคะวา
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิยะเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังฯ

จากนั้นอธิษฐานต่อด้วยคำว่า พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง