บทความพระพุทธศาสนา

รวมคาถา อาราธนา บูชาพระขุนแผน รวมคาถาขุนแผน

11 มีนาคม 2019 | รวมคาถาเป็นหมวดหมู่

วันนี้ผมได้ดูคลิปพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งเป่าตะกรุดทองคำเข้าท้องแขน และทำการสวดคาถาบทหนึ่ง ประมาณว่า …..แขนกูงามเหมือนดังพระนารายณ์……. ผมจึงใช้ google ค้นหาดู ไม่มีอะไรที่ google เราจะหาไม่เจอ จึงรู้ว่าเป็นคาถาเกี่ยวกับขุนแผน ขุนแผนในที่นี้หมายถึงขุนแผนในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนไม่ใช่พระพุทธรูป ฉะนั้นจึงมีคำสวดเป็นภาษาโบราณบ้าง เป็นบาลีบ้าง บทความนี้ผมขอรวบรวมคาถาบูชาขุนแผน อาราธนาขุนแผน หรืออะไรที่เกี่ยวกับขุนแผน

ขุนแผนอุ้มนาง หลวงพ่อเจริญ
ขุนแผนอุ้มนาง หลวงพ่อเจริญ

รวมคาถาขุนแผน อาราธนาขุนแผน บูชาขุนแผน หัวใจขุนแผน

คาถาขุนแผน
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
ใช้คาถานี้ท่องเป่าใส่สิ่งของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้ จะทำให้มีเสน่ห์ เมตตามหานิยมเป็นที่หลงไหลแก่คนทั่วไป

คาถาบูชาขุนแผน
สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง

คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)
โอมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนารายณ์ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจันทร์
สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมถ้ำคูหา
กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็วิ่งตามกูมา
กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน
ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี
ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม

คาถาหัวใจขุนแผนรักแท้
โอม นะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตัง สะมาเร มะมะ เอทิ เอหิชัยยะ เอหิ สัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วจึงอมขณะที่เราคุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เกิดความรักจริงจังขึ้นมา อย่าลืมนำไปลองใช้ดู สำหรับท่านที่ชอบอมลูกอม ผมคนหนึ่งล่ะจะนำไปใช้ดูครับผม

คาถาหัวใจขุนแผนมัดใจ
พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
เขียนชื่อคนที่เรารักในกระดาษขาวเก็บไว้ใต้หมอน แล้วสวดภาวนาคาถานี้ก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง รักเรา อยากเจอหน้าเรา

คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อน
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
ใช้คาถานี้ท่องก่อนที่จะไปพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตามแต่จะทำให้เขาใจอ่อนได้รับการผ่อนปรน หนักเป็นเบา ใจอ่อนกับเราได้

คาถาหัวใจขุนแผนผูกใจคน
โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
ใช้คาถานี้สวดเมื่อเราต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ เมตตา ยินดี หรือใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมทาตัวก็ได้

คาถาหัวใจขุนแผนมหาเสน่ห์
จันโทอะภะกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตถิโยปุริโส มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ
ให้ทำการภาวนาคาถานี้ 3 จบก่อนออกไปพบคนที่เรารัก จะทำให้คนนั้นเกิดความรักใคร่เรา

คาถาหัวใจขุนแผนป้องกันตัว
ปัญจะมัง สิระสัง ชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว พินทุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ
ใช้ท่องภาวนาคาถานี้เป่าใส่มือ แล้วจึงตบมือดัง ๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจากคนหรือสัตว์ร้าย

คาถาขุนแผนป้องกันผี
นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขาปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธังเวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธังอะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธังยะมะนัสสะ นะยะนาวุธังอิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถาขุนแผนหนังเหนียว
สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต
ใช้ทำการสวดภาวนาคาถานี้ใส่น้ำมันทาถูร่างกาย จะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนขึ้นเวทีชกมวยก็นำไปใช้ได้

คาถาขุนแผนข่มศัตรู
ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะ มะหิทธิโก อะระหัง ตะมัตทัง ปะกาเสนโต ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิ สุคะตัง ชินัง
ใช้ทำการบริกรรมคาถานี้เมื่อจะต้องไปเจอศัตรูคู่อาฆาต จะทำให้ศัตรูเกรงกลัวเกรงขาม – ท่องคาถานี้ 3 จบแล้ว กระทืบเท้าดัง ๆ ก่อนออกจากบ้าน การทำอย่างนี้เหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม ใช้ขู่คู่ต่อสู้เวลาขึ้นเวทีชกมวยก็ได้

คาถาขุนแผนเสกขี้ผึ้ง
มะธุ จิตตัง สุวามุปะขัง ทิตสวานิ มามัง ปิยังมะมะ เมตตา ชิวหายะมะทุรังทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา สัพเพชะนา พะหุชะนา อิตถีชะนา สัมมะนุนะพรามมะนานุนะปะสังสันติ
ใช้คาถานี้ภาวนาเสกขี้ผึ้งหรือลิปสติกก็ได้ จะทำให้คนรักเชื่อฟังเรา

คาถาขุนแผนหมัดหนัก
โสภะคะวา อะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพังสังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติมหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติ
ใช้ภาวนาคาถานี้เมื่อต้องการให้หมัดหนัก ในเวลาขึ้นเวทีชกมวย หรือเวลาต้องใช้กำลังกับคู่ต่อสู้

คาถาหัวใจขุนแผนสาริกาลิ้นทอง
พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต
ใช้คาถานี้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่เรา พูดจาให้เกิดเสน่ห์ มีเคล็ดอยู่ว่าตอนท่องถึงคำว่า มิ ให้กระดกลิ้นแตะเพดาน

หน้าขุนแผน รุ่นแรก หลวงปู่ลอง
หน้าขุนแผน รุ่นแรก หลวงปู่ลอง

คาถาขุนแผนมหารำลึก
นะรำลึก มหารำลึก ตัวกูหนึ่ง
เสมอเหมือนอย่างตัวแมน
สองแขนกูสุกใสเหมือนอย่างพระอาทิตย์
ฤทธิ์กูฟุ้งขึ้นเมื่อสาย
สี่แสนแล่นแห่หน้า
ห้าแสนแล่นแห่หลัง
หกแสนแห่ชั้นฟ้า
บ่ายหน้ามาสู่กู
เอหิมะมะ นโมพุทธายะ นะมะพะทะ
ใช้คาถาบทนี้เสกผ้านุ่งผ้าห่มให้เป็นศรีแก่ตัวอง ใครเห็นก็รักทักชม
ใครเห็นใครรักเป็นเมตตามหานิยม

คาถาขุนแผนมหารำลึกใหญ่
โอม สิทธิ ราศีหน้ากูคือท้องฟ้า
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ นะมะ มะนะ นะอะ อะนะ นะอุ อุนะ
หน้ากูงามคือพระแมน
แขนกูงามคือพระนารายณ์
ใบหน้ากูงามคือพระอาทิตย์
ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์
สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้
กูมาลำรึกถึงต้นไม้ ต้นไม้ก็อ่อนงวยงง
กูมาลำรึกถึงพญาหงษ์ พญาหงษ์ก็ลืมถ้ำคูหา
กูมาลำรึกถึงไก่อ่อน ไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา
กูมาลำรึกถึงช้างพราย ช้างพรายก็ลืมไพร
กูมาลำรึกถึงสาวใช้ สาวใช้ก็คิดถึงแต่กูจนลืมแม่
กูมาลำรึกถึงสาวแก่ สาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาลำรึกถึงท้าวไทย์ ท้าวไทย์ก็ลืมสวดมนต์
กูมาลำรึกถึงฝูงชน ฝูงชนก็มารักกูทุกทั่วหน้า ทุกแผ่นดิน
กูมาลำรึกถึงเทพเทวาทั้งปวง เทพเทวาทุกชั้นฟ้าก็ชวนเสด็จลงมาช่วยกูแทน นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะ มะนะ นะอะ อะนะ นะอุ อุนะ
หญิงใดเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ ต้องร้อนกายร้อนใจมาอยู่ในอ้อมกอดกู โอม สวะหะ ครู (กลั้นหายใจ นับหนึ่งถึงสาม) แล้วเป่าเพี้ยง ลงไปที่แป้ง
จากนั้นจึงเอาแป้งมาทาวนที่หน้า 3 รอบ แปะที่หน้าผากก่อน แล้ววนมาที่แก้มข้างซ้าย คางแล้วก็แก้มข้างขวา ให้หมุนครบสามรอบ จากนั้นจึงเกลี่ย ๆ แป้งให้บาง ๆ
หลังจากที่ทาแป้งเสร็จแล้ว จึงสวดต่อ
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปิติอิ ทั้งหมด สามรอบ แล้วก็เอามือขึ้นครอบหัว

คาถาขุนแผนชมตลาด
โอมศรี ๆ หน้ากูคือใบบัว ตัวกูคือวงพระจันทร์
กูจะเศกแป้งน้ำมันทา ให้เจ้าแสนสิเนหา ให้พระยาแสนรัก สวาหะ มะอะอุ 
นะ เมตตา โมถามหา พุทรักข้า ธา อ่อนใจ ยะ เอ็นดู 
จิตตัง วา ปุปผัง วา คันธัง วา ราชกุมารี วา ราชกุมาโร วา อิตถี วา
ปุริโส วา พานิชโช วา พานิชชา วา ปริเทวันติ
มุทุ จิตตัง ทิสวา มุกขัง จิตตัง ปิยัง มะมะ ยังยัง 
อินทสิเนหา พรหมสิเนหา อิศวรสิเนหา นารายนสิเนหา ( นา-รา-ยะ-นะ-สิ-เน-หา)
สวาหะ ประสิทธิ ประสิทธิจัง มิตตะจิตตะ มิตตะจิตตัง
ผูกจิต ผูกจัง

โอมละลวย มหาละลวย สัพพะละลวย สวาหะ
อุ เมตตา จะ มหาราชา สัพพสิเนหะ จะ ปูชิตา สัพพะ
สุขัง จะ มหาลาภัง ราชาโกรธัง วินาสสันติ สาว ๆ แส้ ๆ
หม้าย ๆ แม่ ๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หญิงผู้ชาย ทั้งหลายทั้งปวง
เอหิ มะนาปัง จิตตัง ปิยัง มะมะ อิติปารมิตตา ติงสา อิติสัพพัญญามาคตา

โอมราศีกูเอ๋ย จงมาเป็นอาศน์ ศรีนาวาศมาเป็นเกียรติ์ 
ศรีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวง รักกูมิรู้วาย 
ด้วยศรีกูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระพรหม 
ฟ้าเห็นฟ้าชม พรหมเห็นพรหมรัก หญิงเห็นหญิงรัก
ชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อ ไม่เบื่อแต่สักวัน

โอมหญิงชายทั้งหลายเอ๋ย มารักกู สวาหะ
โอมสิทธิดำเนินศรี ๆ กูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระแมน
แขนกูงามคือพระศรีฉัตต์ทันต์ ฟันกูงามคือพระนารายณ์ 
กายกูคือพระอาทิตย์ ฤทธิ์กูคือพระจันทร์
สาวใช้ในสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิบ่มิได้ 

มากูจะรำลึกถึงต้นไม้ ๆ ก็มาอ่อนอยู่งวยงง 
ก็จะรำลึกถึงพระยาหงส์ หงส์ก็มาทิ้งถ้ำทอง 
กูจะรำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระคงคา 
กูจะรำลึกถึงอรรคมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่นอน 
กูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็มาพลัดแม่ระเหระหนขวนขวาย 
กูจะรำลึกถึงช้างพลายในป่าต้นก็มาลืมไพร
กูจะรำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ 
กูจะรำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล 
กูจะรำลึกถึงเจ้าไทย ท่านก็มาปราณี 
กูจะรำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนต์ 
กูจะรำลึกถึงฝูงคน ๆ ทั้งหลายก็มารักกูอยู่ถ้วนหน้า ทุกชั้นฟ้าและแผ่นดิน
มากูจะรำลึกถึงพระอินทร์ ท่านก็มาปรารมภ์นักรักกูทุกชั้นฟ้า 
ฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก็มาร้องไห้อยู่งาย ๆ

โอมรำจิตรำจวน เหวยร่ำจัก ร่ำรัก ร่ำชม ร่ำบ่น
สวาโหม อิสวาสุ ปิโย ปิยา จิตตา ปิยา มะมะ เอหิ ตุริต ติรตา


สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง