บทความพระพุทธศาสนา

แสงนกคุ้ม เครื่องรางที่เป็นตำนานเล่าขาน กันไฟไหม้

12 ตุลาคม 2019 | เครื่องราง
แสงนกคุ้ม
แสงนกคุ้ม (ภาพประกอบ)

แสงนกคุ้มเป็นอีกหนึ่งตำนานกล่าวขานของชาวล้านนา แสงนกคุ้มเป็นหินชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างกลมหรือกลมรีคล้ายไข่นกคุ้ม คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า อาจจะเจอหินนี้ได้ในรังนกคุ้ม หรือในเวลาไฟไหม้ป่า แล้วมันจะมีจุดหนึ่งเป็นวงกลมที่ไฟไม่ไหม้ พอไฟไปถึงจุดนั้นแล้วดับ เมื่อเดินเข้าไปดูก็จะเห็นหินนี้ คนโบราณจึงเชื่อว่าเป็นด้วยอานุภาพแห่งหินนี้

ทำไมถึงเรียกว่าแสงนกคุ้ม

  • เพราะมีลักษณ์เล็ก กลมรีเหมือนไข่นกคุ้ม
  • เพราะมีคุณสมบัติกันไฟได้ (ตามสถานที่ที่เก็บหินนี้ได้) เรื่องนี้สอดคล้องกับเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกคุ้ม ที่ได้ทำสัจจอธิษฐานจนไฟไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้และดับไปในทึ่สุด เมื่อเจอหินที่มีคุณสมบัติเช่นนี้แล้วจึงเรียก หินชนิดนี้ว่าแสงนกคุ้ม เรื่องหินกันไฟได้นี้ โดยมากก็เล่าตาม ๆ กันมา ตามที่มาของหิน แต่โดยความจริงกันได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง

พุทธคุณของแสงนกคุ้ม

เรื่องพุทธคุณ หรืออิทธิคุณของแสงนกคุ้มนี้ เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ได้หินชนิดนี้มาหวงนักหวงหนา ไม่ยอมให้ใครง่าย ๆ มักจะห่อผ้าไว้ หรือทำกลักไม้ไผ่เก็บไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานต่อไป สำหรับพุทธคุณของแสงนกคุ้มนั้น คร่าว ๆ ดังนี้

  • มีไว้ชุ่มเย็น
  • ไฟบ่ไหม้
  • มีไว้ยังเรือนชุ่มเย็นใจ
  • มีโชคลาภ
  • ข่ามอาวุธมีคมและไฟ