บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา ขอพรพระพากุลเถระ ผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย

5 กรกฎาคม 2022 | คาถา
คาถาบูชา ขอพรพระพากุลเถระ
คาถาบูชา ขอพรพระพากุลเถระ

คาถาบูชา ขอพรพระพากุลเถระ

อัปปาพาโธ  มะหาเถโร  อัปปาพาธานะมุตตะโม 
พากุโล  อะระหาชาโต  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน. 

พระพากุลเถระ  ผู้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุที่เป็นผู้มีอาพาธน้อย  จึงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีอาพาธน้อย  ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า  ในกาลทุกเมื่อเถิด.

อานิสงส์แห่งการสวดบูชา

  • เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย
  • อธิษฐานขอพรให้หายจากโรคภัย
  • สวดทำน้ำมนต์อธิษฐานรักษาโรคภัย
  • ใช้เป็นคาถาสวดบูชาอธิษฐานขอพรให้เป็นโรคภัย หมดโรคภัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง