บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี

7 มิถุนายน 2022 | พระเครื่อง
พระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี
พระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี

พระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

วัดอัมพวันมีการปฏิบัติธรรมซึ่งพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นผู้สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ แนวทางการปฏิบัติจะเป็นการฝึกแบบสติปัฏฐาน ๔

สำหรับเหรียญพระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี เหรียญนี้ ด้านหลังมีข้อความภาษาไทยว่า วัดอัมพวัน สิงห์บุรี มีเลข ๙๓ ผมไม่ทราบแน่ชัดว่าออกปีไหน ปรารภเหตุอันใด แต่ต้นกำเนิดแห่งพระพุทธนฤมิตรโชคนั้นมีอยู่ว่า

ในปี พ.ศ. 2511 ครั้งเมื่อหลวงพ่อจรัญ ท่านดำริจะสร้างโบสถ์ใหม่ และมีการสร้างพระนำเข้าบรรจุไว้ในฐานชุกชีใต้พระประธาน เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป ท่านมิได้มุ่งหมายจะจำหน่ายจ่ายแจกแต่ประการใด

เดิมนั้นตั้งใจทำเพียงแบบและขนาดเดียว คือ เป็นปางสมาธิเกศ เปลวเพลิงประทับใต้ต้นมะม่วงบนฐานบัวหงายแนวตรง ใต้ฐานด้านหน้าเป็นรูปพระธรรมจักร มีกวางหมอบสองตัว กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.4 /3.7 /0.4 ซม. ด้านหลังมีตัวอักษรจารึก “วัดอัมพวัน สิงห์บุรี”

เมื่อนำพระไปให้ช่างที่พระนครแกะพิมพ์และทดลองพิมพ์แบบสำเร็จ ส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่าง พลันก็นึกอยากได้พระปางพระทานพรทรงอินเดีย นึกตำหนิแบบที่ 1 ว่ารูปกวางหมอบที่ทำไปแล้วนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คิดไว้แต่ในใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางเข้าพระนครให้ช่างแก้ไขและทำแบบใหม่

วันรุ่งขึ้นจึงเดินทางเข้าพระนครกับผู้ติดตามอีกหลายท่าน เมื่อไปถึงยังมิทันพูดอะไร นายช่างบอกว่า เมื่อคืนผมนอนไม่หลับตลอดคืน เฝ้าแกะพิมพ์พระให้ท่านพระครูใหม่พร้อมกับนำมาให้ดู พอท่านพระครูเห็นเข้าเท่านั้นถึงกับขนลุก นึกว่านี่อะไรกันเหตุไรช่างทำเหมือนกับที่คิดไว้ไม่ผิดเพี้ยนประจักษ์ต่อหน้าผู้ติดตามทุกคน จึงตอบนายช่างไปว่า ที่มานี้ก็เพื่อจะให้ทำพิมพ์อย่างนี้และกวางแบบนี้นี่แหละ

ท่านจึงตกลงให้ทำพิมพ์ที่ 2 ขึ้นอีกนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกท่านควรทราบไว้บำรุงศรัทธาส่วนหนึ่งด้วย พระแบบที่ 2 นั้นเรียกว่า ปางประทานพร เกศบัวตูม มีอักษรขอม 2 แถว ทางดิ่งนั้นคือ หัวใจพรพระ 8 บท (พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ) นอกนั้นมีลักษณะเหมือนแบบที่ 1 ทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กกว่า มีขนาด 2.3×3.2×0.5 ซม. ที่มา : www.web-pra.com โพสต์โดย meildola

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง