บทความพระพุทธศาสนา

พระปิดตางาแกะ ฝังตะกรุดทองคำ เก่า เล่ากันหลายสำนัก

7 มิถุนายน 2022 | พระเครื่อง
พระปิดตางาแกะ ฝังตะกรุดทองคำ เก่า เล่ากันหลายสำนัก
พระปิดตางาแกะ ฝังตะกรุดทองคำ เก่า เล่ากันหลายสำนัก

พระปิดตางาแกะ ฝังตะกรุดทองคำ เก่า เล่ากันหลายสำนัก

พระปิดตา งาแกะ เก่า ฝังตะกรุดทองคำ ว่ากันตามเจ้าของเดิมว่าเป็นพระปิดตาสำนักเขาอ้อ พัทลุง แต่หากให้คนถิ่นอื่นดูก็ว่ากันหลายสำนัก บ้างก็ว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ สุพรรณ บ้างก็ว่าเป็นพระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิม เสริมกันไป

พระปิดตานั้นสร้างกันหลายสำนัก แต่สำนักที่มีรูปลักษณ์เฉพาะนั้นก็มีไม่มาก หากว่าด้วยศิลป์แล้วหลายท่านคงจะมองไปที่พระปิดตาสายใต้

พระปิดตา สื่อความหมายถึงความสำรวมในอินทรีย์ทั้งหก ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นที่มาของความดีความชั่ว ดังนั้น ท่านจึงให้สำรวม เหมือนดังคำบาลีที่ว่า

จกฺขุนา  สํวโร  สาธุ    สำรวมนัยน์ตาได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
สาธุ  โสเตน  สํวโร    สำรวมหูได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ฆาเนน  สํวโร  สาธุ    สำรวมจมูกได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
สาธุ  ชิวฺหาย  สํวโร    สำรวมสิ้นได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
กาเยน  สํวโร  สาธุ    สำรวมกายได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
สาธุ  วาจาย  สํวโร    สำรวมวาจาได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
มนสา  สํวโร  สาธุ      สำรวมใจได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
สาธุ  สพฺพตฺถ  สํวโร    สำรวมในทวารทั้ง  ๖  นั้นได้  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
สพฺพตฺก  สํวุโต  ภิกฺขุ    ภิกษุผู้สำรวมได้แล้วในทวารทั้งสิ้น
สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ    ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้  ด้วยประการดังนี้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง