บทความพระพุทธศาสนา

ปล่อยปลาอะไรดี ปล่อยปลาแต่ละชนิด มีความเชื่อว่าอย่างไร

5 มิถุนายน 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
ปล่อยปลาอะไรดี
ปล่อยปลาอะไรดี

ปล่อยปลาอะไรดี

การปล่อยปลาหรือการปล่อยสัตว์ เพราะเรามองเห็นว่าสัตว์ทุกชนิดมีความรักตัวกลัวตาย รักสุขเกลียดทุกข์ ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป ไม่มีสัตว์ตัวใดที่เกิดมาแล้วควรเพื่อที่จะถูกฆ่าหรือถูกทำร้าย ฉะนั้น จุดประสงค์ของการปล่อยปลาก็เพื่อให้มันพ้นจากภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือที่เรียกว่าปล่อยปลาหน้าเขียง ด้วยเหตุนั้น ปลาทุกตัวสัตว์ทุกชนิดที่เราเห็นว่าภัยกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเค้า เราจึงควรที่จะทำให้พวกเค้าได้พ้นจากภัยนั้นเสียโดยไม่เลือกว่าจะเป็นปลาหรือสัตว์ชนิดใด

แต่หากถึงความเชื่อแล้ว ย้ำว่าเป็นแต่เพียงความเชื่อ และไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำความเชื่อนี้มาเผยแพร่ก่อน แต่หากพิจารณาดูแล้ว อาศัยชื่อพ้องหรือคุณลักษณะของปลานั้น ๆ มาผูกพันเข้ากับความเชื่อ โดยเชื่อว่า ปลาชื่อนี้จะได้รับตามชื่อปลา หรือ ปล่อยสัตวฺที่มีคุณลักษณะอย่างนี้จะได้รับคุณลักษณะตามสัตว์ที่ปล่อย

ปล่อยปลาแต่ละชนิด มีความเชื่อว่าอย่างไร

ปล่อยปลาไหล หมายถึง ทำให้การเงิน การงานการเรียนลื่นไหล ไม่ติดขัด
ปล่อยปลาหมอ หมายถึงเพื่อสุขภาพ ชื่อเป็นมงคล พ้องกับคำว่า “หมอ” ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ปล่อยปลาบู่ หมายถึงทดแทนผู้มีพระคุณ น่าจะได้คติมาจากเรื่องปลาบู่ทองที่มีความกตัญญู
ปล่อยปลาดุก หมายถึงศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย น่าจะได้จากคุณลักษณะของปลาดุกคือทิ่มแทง
ปล่อยปลานิล หมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูน ชื่อสอดคล้องกับเพชรนิลจินดา
ปล่อยปลาช่อน หมายถึงช้อนเงินทองสิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบ ชื่อคล้ายกับคำว่าช้อน และ ซ่อน เรียกเงินเรียกทอง
ปล่อยปลาทับทิม หมายถึงทำให้ครอบครัวเกิดความรักสามัคคีกัน นึกถึงลูกทับทิมที่มีหลาย ๆ เม็ดรวมกันอยู่ในที่เดียวกัน
ปล่อยปลาสวาย หมายถึงเงินทองคล่องตัว ปลาสวายว่ายน้ำเก่ง คล่องแคล่ว
ปล่อยปลาขาว หมายถึง ปลานำโชค สีขาว สีมงคล สีนำโชค
ปล่อยปลาจารเม็ด หมายถึง จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย เม็ดเงินเม็ดทอง
ปล่อยปลาใน หมายถึง ได้เป็นเจ้าคนนายคน น่าจะคำว่าใน เสียงคล้าย นาย หรือนายคน
ปล่อยปลาดุกเผือก หมายถึงปลามงคล เป็นปลามงคล เป็นพญาปลา
ปล่อยปลาดำราหู หมายถึงสะเดาะเคราะห์ นึกถึงราหูที่คนชอบบูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์
ปล่อยกบ หมายถึงขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร น่าจะสื่อความหมายจากรูปร่างหรือกิริยาท่าทางของกบ
ปล่อยหอยขม หมายถึง ทิ้งความขมขื่นจะร่มเย็นเป็นสุข ตามชื่อ ขม พ้องกับขมขื่น
ปล่อยหอยโข่ง หมายถึง หนทางโล่งเป็นผู้นำข้าทาสบริวารมาก หอยโข่ง ปากกว้าง น่าจะสื่อความหมายว่าทำอะไรก็ราบรื่น สำเร็จได้ง่าย
ปล่อยตะพาบ หมายถึง ภัยคุกคามต่าง ๆ จะราบ อัมพาตจะดีขึ้นอายุมั่นขวัญยืน
ปล่อยเต่า หมายความความมีอายุยืนยาว เต่าเป็นสัตว์มีอายุยืนจึงเชื่อว่า ปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนเหมือนเต่า

บทความแนะนำ…

ปล่อยปลาหน้าเขียง คืออะไร ได้อานิสงส์อย่างไร ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด

ตำนาน ทำบุญปล่อยปลา อานิสงส์ส่งช่วยต่ออายุยืนยาว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง