บทความพระพุทธศาสนา

กำหนดนิมิตพิชิตโรคา ตามแบบท่านทรังกู รินโปเช

13 พฤศจิกายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
กำหนดนิมิตพิชิตโรคา ตามแบบท่านทรังกู รินโปเช
กำหนดนิมิตพิชิตโรคา ตามแบบท่านทรังกู รินโปเช

กำหนดนิมิตพิชิตโรคา ตามแบบท่านทรังกู รินโปเช

ท่านทรังกู รินโปเช ได้ให้คำแนะนำไว้ “เมื่อล้มป่วยให้ตั้งนิมิตไว้อย่างไร?”

เมื่อเรารู้สึกป่วย เจ็บปวดที่ศีรษะ เจ็บที่หัวใจ ท้อง เข่า เหล่านี้เป็นต้น เราควรตั้งนิมิตเป็นภาพพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า) ขนาดเล็ก ๆ มาสถิตอยู่ในบริเวณที่เรารู้เจ็บปวด โดยกำหนดนิมิตว่ามีน้ำทิพย์หลั่งไหลออกมาจากพระองค์เพื่อชำระความเจ็บปวดของเราให้หายสิ้นไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมาก มีประสิทธิผล

ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่สามารถตั้งนิมิตภาพลักษณะอย่างนี้ได้ แม้ญาติมิตร ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยก็ยังสามารถตั้งนิมิตภาพเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยได้เช่นกัน

คำสอนของท่าน “ทรังกู รินโปเช” (Thrangu Rinpoche) หนึ่งในคณาจารย์นิกายกาจือแห่งพุทธศาสนาฝ่ายทิเบต

ที่มา : คลังพุทธศาสนา


การตั้งนิมิตนั้นให้นึกภาพพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพลิน โดยกำหนดให้มีน้ำทิพย์หลั่งไหลออกมาจากบาตรของพระองค์เพื่อชำระความป่วยไข้ หรือความเจ็บปวดในบริเวณนั้น ๆ ของเรา

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เป็นพระพุทธเจ้าตามคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ไม่พบในฝ่ายเถรวาท พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค พระองค์ผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพลิน พระนามอื่น ๆ ของท่าน ได้แก่ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้า พระองค์เป็นที่นิยมนับถืออย่างมากในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง