บทความพระพุทธศาสนา

ข้อห้ามสำหรับผู้บูชาตะกรุดยันต์เกราะเพชร หรือรับยันต์เกราะเพชรเข้ามาอยู่กับตัวแล้ว

29 มีนาคม 2022 | เครื่องราง

ข้อห้ามสำหรับผู้บูชาตะกรุดยันต์เกราะเพชร หรือรับยันต์เกราะเพชรเข้ามาอยู่กับตัวแล้ว

วันนี้มีผู้โทรสอบถามผมเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติของผู้บูชาตะกรุดยันต์เกราะเพชร ผ้ายันต์เกราะเพชร หรือรับการเป่ายันต์เกราะเพชรเข้ามาอยู่กับตัวแล้ว

ผมตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อห้ามในการบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลังทุกชนิดคือ ศีลห้า หมายความว่าปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ตามศีลห้า ได้แก่

1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าของดเว้น จากการฆ่าสัตว์ และเบียดเบียนสัตว์

2.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าของดเว้น จากการลักทรัพย์

3.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าของดเว้น จากการประพฤติผิดในกาม

4.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าของดเว้น จากการพูดเท็จ พูดยุยงให้เขาแตกกัน พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ

5.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าของดเว้น จากการดื่มสุรา และของมึนเมาต่าง ๆ

ผมเชื่อมั่นว่า พระเครื่อง เครื่องรางของขลังทุกชนิด โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่นำบทพุทธคุณมาสวดหรือเสก จะขาดศีลห้าไม่ได้

หลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จแล้ว ผมจึงทำการค้นข้อมูลดูว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านห้ามผู้ที่รับการเป่ายันต์เกราะเพชรไม่ให้ทำอะไร ซึ่งข้อมูลที่ได้มา ดังนี้

“เมื่อรับยันต์เกราะเพชรเข้ามาอยู่กับตัวแล้ว ผู้รับยันต์จะต้องสมาทานศีลบริสุทธิ์ 5 ข้อ หรืออย่างน้อยต้องรักษาศีล 2 ข้อ คือ ห้ามกินเหล้า และห้ามลักขโมย และต้องสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาบารมีของท่านมาเป็นเกราะเพชรคลุมกาย”

ที่มา https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/2127496

แม้ในการรับเป็นศิษย์ทั้งสามชั้น หรือการแสดงตนเป็นศิษย์สามระดับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านก็ให้ศีลห้าเป็นสิ่งสำคัญ จะขาดศีลห้าไม่ได้ ดังข้อความที่ว่า

“..คนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ1. ศิษย์ชั้น 3

พยายามรักษาศีล 5 เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดที่จะทำได้ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น 3 คือ ศิษย์ขนาดจิ๋ว
2. ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้

มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง
3. ศิษย์เอก มีปฏิปทา ดังนี้ก. รักษาศีล 5 ครบถ้วนเป็นปกติข. เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า ถ้าตายไปจากคนชาตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นปกติ …”

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชพรหมยาน(วีระถาวโร)

ท่านผู้บูชาวัตถุมงคลทุกชนิด ไม่ต้องไปแสวงหาข้อห้ามอย่างอื่นหรอกครับ ปฏิบัติตามศีลห้าให้ได้ ให้ครบ ก็จะส่งเสริมวัตถุมงคลที่ท่านบูชาอยู่ให้เข้มขลังมากยิ่งขึ้นและตลอดไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง